Löfven: ”Jag förstår deras frustration”

Stefan Löfven kommenterar kritiken från kvinnoförbunden

Foto: CAROLINA BYRMO
Lagom till första maj, arbetarrörelsens egen dag, kan Aftonbladet avslöja att S-ledaren hamnat i luven på Kommunal, Handels och HRF.
NYHETER

S-ledaren Stefan Löfven tar kritiken från de kvinnodominerade förbunden Kommunal, Handels och HRF på allvar.

Men han menar att många av kraven redan är på gång.

Längst menar han att partiet kommit i frågan om rätt till heltidsjobb.

– Det ska genom, exakt när vet jag inte, men vi kör det fokuserat, strukturerat och intensivt just nu, säger Löfven.

Aftonbladet avslöjar i dag att tre kvinnodominerade fackförbund inom vården, handeln och på hotell och restauranger är besvikna på Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Bakgrunden är den tiopunktsporgram för ordning och reda på arbetsmarknaden som S-ledaren presenterade tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson före jul.

Förbunden tycker att programmet har ett alltför stort fokus på manliga arbetares problem – och kräver tydligare planer för de kvinnliga jobbens utmaningar. Särskilt tre frågor lyfts: Rätt till heltid, slopa visstidsanställningar och begränsa antalet delade turer.

"Uttrycker förhoppningar"

Stefan Löfven bemöter nu kritiken.

– Det de uttrycker är förhoppningar på oss, de kan inte ha några förhoppningar på den här regeringen, säger han.

– Jag förstår fullt ut deras frustration, det har gått år efter år efter år utan att kvinnor i tillräcklig utsträckning får heltidsjobb, måste jobba delade turer och acceptera visstidsanställningar.

Enligt S-ledaren är partiet redan på god väg i flera frågor. Lägst menar han att man kommit när det gäller rätt till heltidstjänster.

– Vi håller på med heltiderna, det är inte bara ett handslag utan det är ett konkret jobb som görs här och nu.

Arbetet består av att alla kommuner granskas utifrån hur långt man har kommit i fråga om heltidstjänster. Enligt Löfven ska partiets inriktning vara att det är heltider som gäller i de kommuner där S styr. Där man inte är i majoritet ska man fortsätta att driva frågan politiskt.

Vill begränsa visstider

När det kommer till arbetsgivares rätt att stapla visstidsanställningar på varandra menar Stefan Löfven att Socialdemokraterna slagit fast att man vill begränsa den möjligheten.

– Det kommer vi att sätta stopp för och begränsa. Det vi sagt hittills är att en arbetsgivare maximalt ska kunna ha en person på anställning två år under en femårsperiod, sedan är det nog.

Svårast menar han att frågan om de delade turerna är, i alla fall på nationell nivå.

– Från ett politiskt perspektiv är det mer fråga om vad kan vi göra. Den har sin speciella komplikation eftersom den till så stor del handlar om arbetsorganisation, och den är inte lika lätt för en politiker att ge sig in i på nationell nivå. Däremot måste vi, som med heltiderna, ha samma utgångspunkt att vi ska organisera arbetet på ett sådant sätt att man inte ska behöva ha en lång obetald rast mitt på dagen där vi är arbetsgivare.

När det gäller tiopunktsprogrammet om ordning på arbetsmarknaden, som kvinnoförbunden anser är för manligt inriktat, håller Stefan Löfven med om att flera frågor mer rör de manliga förbundens problem. Däremot, slår han fast, är många av frågorna är allmängiltiga och till gagn också för Kommunals, Handels och HRF:s medlemmar.

– Att vi i Sverige ska ha regler som bygger på lika villkor oavsett var du kommer i från och att vi står upp för svenska kollektivavtalen är så klart också bra för dem.

Talat med HRF

Stefan Löfven talade under förmiddagen i dag med Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia.

– Hon riktade ingen  skarp kritik mot mig, de driver frågan utifrån sin fackliga utgångspunkt och vill ha politiskt stöd för detta, så vi är överens om det. Vi är helt på det klara med vad som ska göras och i vilken riktning vi ska.

Socialdemokraternas partiledare slår fast att han kommer att driva kvinnoförbundens frågor både inför valrörelsen och därefter. Han menar att han redan tagit upp frågorna många gånger i sina tal – om han kommer att ta upp dem under första maj-talen i Sundbyberg och Stockholm är dock oklart.

– Det är ingen tvekan om att jag har ett väldigt tydligt feministiskt perspektiv. Om vi vinner valet kommer jag att bilda en feministisk regering, inte bara ifråga om antal statsråd utan det ska synas i förvaltningar och på myndigheter också. Det här är ytterst en fråga om människors lika värde.