Ingen hörde varningarna

1 av 11 | Foto: PRIVAT
Yara
NYHETER

■ ■ När bomberna föll över palestinska Gaza 2012 bestämde sig föräldrarna: Yara al-Najjar skulle skickas till släktingarna i Karlskrona och få ett bättre liv.

■ ■ Men verkligheten i Sverige blev något annat.

■ ■ Den åttaåriga flickan sågs med för lite kläder mitt i vintern. Hon hade synliga blåmärken. Ensam barnvaktade hon två yngre barn.

■ ■ Flera personer reagerade och anmälde sin oro.

■ ■ Men varken socialtjänsten, polisen eller skolan gjorde något.

■ ■ Aftonbladet har granskat fallet med den åttaåriga flickan. Fram träder en bild av ett samhälle som ville – men inte lyckades – hjälpa.

Polismannen misstänks för tjänstefel för faxet som blev liggande medan Yara, 8, dog.

I förhör nekar han till brott.

– Även om det är förskräckligt det som hänt kan han inte se att han skulle ha gjort annorlunda, säger hans advokat Vidar Wahlestedt.

I måndags förhördes den 45-årige polisman som faxade till socialtjänsten i Karlskrona den 18 april om eventuella ”missförhållanden” i hemmet där Yara bodde.

Faxet blev liggande hos socialtjänstens handläggare i nästan två veckor, och sågs först efter Yaras död, något kommunen kritiserat den egna organisationen för.

Men polismannen nekar till att han gjort något fel.

– Han anser att han har agerat helt i enlighet med gällande rutiner, säger advokaten Vidar Wahlestedt.

Polisen jobbar kvar på samma tjänst, något som advokaten anser tyder på att han inte kommer att dömas.

Hittat på egna regler

En överåklagare för Rikseenheten för polismål är den som ska avgöra om utredningen ska gå vidare.

Åttaåriga Yara hittades död på valborgsmässoafton i det hem där hon bodde hos sina släktingar i Karlskrona.

Aftonbladet har gått igenom fallet, som kantats av misstag från start.

Redan i det allra första av de fem olika socialtjänstärenden som rörde Yara blev det fel.

Det handlar om utredningen som inleddes när Yara kom som ensamkommande flyktingbarn i februari 2013 till Sverige.

Socialtjänsten har skriftliga rutiner för hur man ska ta emot ensamkommande barn. Men för barn som placeras hos släktingar, som Yara, hade man hittat på egna regler.

– För de barnen görs ingen vårdplan, som det görs för barn som blir placerade i familjehem. Det som finns kvar är att socialen har en skyldighet att ha tillsyn. Den tillsynen är inte alls lika omfattande, sa konsulten Ann-Christine Petersson, som granskat kommunens hantering.

Missade en kontroll

Samhällets stöd, med en handläggare på socialtjänsten och en god man, skulle försvinna så snart Yaras 31-årige släkting blev hennes vårdnadshavare i slutet av december. Frågan är om det hade spelat någon roll?

När socialtjänsten undersökte om släktingen skulle bli hennes vårdnadshavare missade man bland annat att kontrollera om mannen blivit dömd eller polisanmäld.

Ytterligare en brist, enligt utredaren.

Flera varningsklockor

Det tog bara en månad efter Yaras ankomst innan den första orosanmälan nådde Karlskrona kommuns socialtjänst.

I mars 2013 anmälde en privatperson att tre barn var ensamma i lägenheten där Yara bodde hos sina släktingar, en 31-årig man och hans 30-åriga hustru.

Personal från socialtjänsten åkte till lägenheten, så även polis. Snart kom släktingparet.

En månad senare ansåg socialtjänsten att makarna hade lämnat en förklaring till det inträffade. Utredningen lades ner.

■ ■ ■

Under hösten 2013 ringde ytterligare varningsklockor:

”Kim” ringde polisen när han upptäckte att Yara var barnvakt åt de två yngre barnen i lägenheten. När han lokaliserat ett av barnen, som han hittat i trappuppgången, såg han blöjor och skräp överallt. Ett spädbarn låg med obytt blöja på golvet.

Polis och socialtjänst kom till lägenheten. Men någon utredning hos socialtjänsten inleddes inte.

Yara sågs utan vinterkläder i slutet av november. En privatperson larmade skolan om att hon kunde fara illa, en misstanke personen haft sedan en tid.

”Jag tycker att det är väldigt konstigt att det får pågå utan att någon orkar reagera”, skrev personen.

Socialtjänsten inledde en så kallad förhandsbedömning. Skolan konstaterade att det inte fanns brister i Yaras klädsel, utan att kontakta anmälaren. Beslut fattades om att inte inleda någon utredning.

På vintern upptäcktes Yara flera gånger när hon försöka snatta riskakor på Willys. Butikschefen Therese Andersson hörde av sig till skolan.

– Jag borde kanske ha kontaktat polisen, men skolan sa att de förde min information vidare. Jag litade på dem, sa hon till Aftonbladet senare.

Klassläraren pratade med Yara om snatterierna.

De upphörde. Om socialtjänsten fick veta om händelsen är oklart.

När det nya året inletts började skolpersonal märka att något inte stämde. Anställda i skolan har en anmälningsskyldighet om det finns misstankar om att barn far illa.

Rektorn uppgav att han varit i kontakt med socialtjänsten, men någon formell orosanmälan gjordes inte. Ingen utredning inleddes.

Frånvaron i skolan ökade

Ett Skypemöte hölls på skolan med Yaras föräldrar Mohammed och Madleen al-Najjar i slutet av januari. Yaras mamma frågade om man slog barn i svenska skolor. Yara hade blåmärken.

Mohammed al-Najjar har berättat om samtalet.

– Jag frågade rektorn om såren och blåmärkena, om hon blivit slagen av någon under skoltid, men vi fick svaret att hon hade det bra i skolan.

■ ■ ■

Efter sportlovet i februari 2014 ökade Yaras frånvaro i skolan till nästan 60 procent.

En lärare gjorde hembesök den 11 mars, och rektorn åtog sig att ringa socialtjänsten.

Men ingen formell orosanmälan gjordes då heller.

Ett nytt försök till hembesök gjordes. Men skolpersonalen fick inte träffa flickan, som uppgavs ha influensa.

Hade ett blåmärke

Den 4 april noterade en lärare på skolan att Yara var ”tunn” och inte hade aptit.

Yara mättes och vägdes av skolsköterskan, som i brist på journalen från Yaras tidigare skola börjat föra en ny journal. Senare skulle det framkomma att Yara på ett års tid bara hade gått upp ett hekto.

Någon gång i april ringde rektorn återigen socialtjänsten.

Ingen utredning upprättades.

■ ■ ■

Den 18 april ringde en kvinna till polisen i Blekinge.

Hon hade mött Yara utomhus utan skor och ytterkläder. I ansiktet hade flickan ett blåsvart blåmärke. Kvinnan var mycket orolig.

Polisen faxade socialförvaltningen med rubriken Info om eventuella ”missförhållande” i hemmet. Faxet blev liggande hos socialförvaltningen i flera dagar och lästes först när Yara var död.

■ ■ ■

När Yara kom till skolan den 29 april var hon så trött att hon somnade. En lärare försökte göra ett hembesök, men Yara sa att allt var bra.

Dagen efter var hon i skolan för sista gången.

Grannarna hörde bråk

En granne som såg henne på valborgsmässoaftons morgon säger att hon såg glad ut.

– Jag tänkte, åh vad skönt, då mår hon bra. Jag hade inte sett henne på flera dagar.

På kvällen hörde grannar bråk från lägenheten. 21.59 kom larmsamtalet till SOS Alarm.

När polis och ambulans kom till platsen hittades Yara död.

Paret greps och anhölls sent under natten mot den 1 maj.

De är nu häktade misstänkta för mord.

Flera brister konstaterades

Här är de åtta utredningarna kring Yara, i korthet.

Kommunens interna granskning: Gjordes i samband med lex Sarah-anmälan på grund av ”felhantering” i kommunen. Klar. Flera brister konstaterades.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), lex Sarah-utredning: Inleddes efter att anmälan av kommunen. Klar. Ivo konstaterar att kommunens administrativa rutinändringar är tillräckliga.

Inspektionen för vård och omsorg, tillsynsärende: Inledd på eget initiativ för att granska hela socialnämndens handläggning av alla Yaras ärenden. Pågår.

Kommunens externa granskning: Initierades av kommundirektören i Karlskrona för att få en helhetsbild av fel som begåtts i överförmyndarnämnden, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Klar. Flera allvarliga brister konstateras. Granskningen inkluderas i Ivos tillsynsärende.

Inspektionen för vård och omsorg, lex Maria-utredning: I den externa granskningen kom det bland annat fram att Yaras journal var bortslarvad i över ett halvår. Journalslarvet har anmälts till Ivo som en händelse som kunde ha medfört allvarlig vårdskada. Pågår.

Brottsutredning om tjänstefel vid Karlskrona kommun: Inledd efter anmälan från privatpersoner, ingen tjänsteman har delgivits misstanke.

– Vi har inlett förundersökning och hållit förhör, men inget är färdigt för beslut än, säger extraåklagare Christer Almfelt.

Brottsutredning om tjänstefel av polisman: En polisman i 45-årsåldern är skäligen misstänkt för tjänstefel. Frågan gäller polismannens åtgärder eller underlåtelser i samband med uppgifterna om att Yara blivit misshandlad i telefonsamtalet den 18 april. Enligt polismannens advokat är mannen kvar i tjänst.

Mordutredning: Yaras två släktingar sitter häktade på sannolika skäl misstänkta för att ha mördat henne. Det är konstaterat att Yara inte dog en naturlig död, men dödsorsaken är inte fastställd av rättsläkare ännu. Båda de misstänkta nekar till brott.