Alliansens löften till väljarna

NYHETER

Satsningar på företagande, bostäder, elbilar och yrkesintroduktionsanställningar.

I dag presenterade de fyra allianspartierna sitt valmanifest där hälften av pengarna ska gå till skolan.

Fredrik Reinfeldt (M) inledde med att berätta att det varken blir skattehöjningar eller skattesänkningar än de redan utlovade om Alliansen får fortsätta regera.

Strax efter 10 i dag presenterade Annie Lööf (C), Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) alliansens valmanifest vid Finnboda varv i Nacka öster om Stockholm.

Statsministern inledde med att berätta hur man kommer att göra i regeringsfrågan efter valet.

– Om våra fyra partier blir större än de rödgröna kan vi fortsätta regera, då gör vi det. Om det inte blir så tar vi konsekvenserna, och avgår, sa Fredrik Reinfeldt.

Han berättade att allianssamarbetet fyller tio år i år, och att det här var det tredje valmanifest som man presenterade tillsammans.

Bostäder och skola

Men det ekonomiska utrymmet för reformer är begränsat, fortsatte Reinfeldt. Några ytterligare skattehöjningar eller –sänkningar än de som tidigare presenterats blir det inte, om Alliansen får bestämma.

Sex miljarder har man sedan tidigare avviserat att bland annat fordonsskatten och tobaksskatten kommer att höjas med. På arbete kommer skatten inte att höjas, enligt alliansförslaget.

Reinfeldt fortsatte sedan med att prata om bostadsbyggandet.

– Hur ska vi kunna utöka tempot i bostadsbygget?, har vi frågat oss, sa han.

Alliansen vill se mer förtätning av städer, snabbare processer och att reglerna för buller ska minskas. Det ska leda till 300 000 bostäder till 2020, i enlighet med förslaget Sverigebygget som gruppen tidigare har presenterat.

Därefter gick Folkpartiets Jan Björklund in på utbildningsfrågan. 55 procent av de reformer som Alliansen föreslår i manifestet ska gå till skolan.

Resultaten i svenska skolan har sjunkit dramatiskt och Sverige ligger just nu på 38:e plats i Pisa-undersökningen. Målsättningen är att göra förbättringar, framförallt på lågstadiet, för att klättra uppåt.

– Vi ska ligga på tio i topp inom tio år i Pisa-undersökningen, sa Jan Björklund.

Han pratade också om ordningsbetyg, som Folkpartiet vurmat för.

– Alla länder i hela världen har ordningsbetyg eller ordningsomdömen.

Löften till företagare

På Dagens Industris debattsida presenterade Centerledaren Annie Lööf på förhand fem punkter ur programmet, som alla syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag.

"Vi går till val på att sänka kostnaderna och förenkla reglerna för Sveriges företagare," skrev Lööf.

På pressträffen berättade hon att Alliansen vill sänka arbetsgivaravgiften för människor under 23 år och införa ett högkostnadsskydd mot höga sjuklönekostnader. De borgerliga vill också underlätta för generationsskiften i företag. Målet är att fem miljoner människor ska ha ett jobb 2020.

– Det är inte höjda utan lägre kostnader som skapar jobb till unga och småföretag, sa Lööf.

Något höjt tak på a-kasseersättningen blir det däremot inte, trots att tre av partierna har pratat om höjningar. Moderaterna är emot.

I valmanifestet fanns också satsningen på elbilar, som presenterades redan förra veckan. Där ingår ett bonussystem som ska göra det billigare att köpa miljövänliga bilar, och förslag om att 10 000 laddstolpar för elbilar byggs i Sverige under de kommande åren.

– Bilen behövs, men de måste bli mer klimatsmarta i framtiden, sa Annie Lööf.

I valmanifestet finns också satsningar på landsbygden, höghastighetståg och yrkesintroduktionsanställningar.

– Vi ser att nyföretagandet är starkt på landsbygden. För att fler byar och orter ska kunna lyftas med hjälp av företagsamhet krävs satsningar på service och bredbandsutbyggnad.

Nytt förslag om barngrupper

Sist ut var KD-ledaren Göran Hägglund, som pratade om vård och omsorg. Målet är att Sverige ska fortsätta vara världens bästa land att åldras i.

– Under den kommande mandatperioden vill vi införa en boendegaranti för alla som fyllt 85 år och har hemtjänst. De ska själva kunna bestämma när de vill flytta in i ett trygghetsboende.

Den äldre ska själv kunna välja, exempelvis när det gäller hemtjänst och personal inom äldreomsorg ska få mer kunskap inom bland annat demenssjukdomar.

Dessutom har C och KD fått igenom ett måltidslyft i äldresomsorg och förskola.

Hägglund pratade också om barn- och ungdomars psykiska hälsa, där en tidigare satsning kommer att fortsätta, om Alliansen får bestämma.

Han avslutade med ett nytt förslag – om att få ner storleken på barngrupperna.

– Vi ger ett prestationsbaserat stöd till kommunerna på över en miljard under tre års tid som handlar om att minska barngrupper på fritids och i förskola. Det stödet får man enbart del av om man kan visa en plan, vad man kan åstadkomma, och att man åstadkommit det. Tanken är att hjälpa kommuner att få ner storleken på barngrupper, sa Hägglund.

FAKTA

Alliansens valmanifest i korthet

Alliansen lovar 13 miljarder i reformer.

Sex miljarder har man sedan tidigare avviserat att bland annat fordonsskatten och tobaksskatten kommer att höjas med. Skatten kommer inte att höjas på arbete.

Sänkta arbetsgivaravgifter för de som är under 23 år, ta bort den tidigare sänkta arbetsgivaravgiften för de över 25 år.

Mer förtätning av städer, snabbare processer och reglerna för buller ska minskas. Det ska leda till 300 000 bostäder till 2020, I somras lovade Alliansen 100 000, Moderaterna har sedan lovat ytterligare 50 000, men nu är alltså siffran 300 000 nya bostäder.

Skolan ska inte förstatligas. Stora satsningar på lågstadieskolan. Mindre klasser och fler lärare. Hälften av de pengar som regeringen vill satsa på skolan under mandatperioden ska gå till lågstadiet.

Pengar till att få ner storleken på barngrupper: Ett nytt förslag presenterat av Göran Hägglund. Ett prestationsbaserat stöd till kommunerna på över en miljard under tre års tid som man får om man kan visa en plan, vad man kan åstadkomma, och att man åstadkommit det.

Alliansen vill också se att 10 000 laddstolpar för elbilar byggs i Sverige under de kommande åren.

En miljard kronor 2016–2018 på att förebygga och minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Satsningen ska framför allt öka kunskaperna och öka tillgängligheten till vård och stöd.

Fördubbla jämställdhetsbonusen för föräldraledigheten de två sista månaderna. Som mest kan man då få 19 000 kronor i bonus.

Skolsatsningen kostar mest. 55 procent av de reformer som Alliansen föreslår ska gå till skolan. Framförallt till lågstadielyft, men också till mindre klasser, fler lärare, fler speciallärare och en tioårig grundskola.