Förtroendet för M-ledd regering ökar

Foto: Lotte Fernvall
Förtroendet för en regering ledd av Moderaterna ökar – men Alliansen har en uppförsbacke.
NYHETER

Fler tycker att Sverige är på väg åt rätt håll. Och förtroendet för en regering ledd av Moderaterna ökar. Alliansen har medvind i den senaste mätningen från Aftonbladet/United Minds.

Men det kan vara för sent.

Vinden kan vara på väg att vända för Moderaterna och de andra partierna i Alliansen. När knappt två veckor återstår till valdagen visar den nya mätningen från Aftonbladet/United Minds att de borgerliga rycker fram på två viktiga områden.

Dels ökar väljarnas förtroende för en regering som leds av Moderaterna, och dels anser fler att utvecklingen i Sverige är på väg åt rätt håll.

– Stödet för Alliansen ökar i mätningen, och det bidrar till den här utvecklingen, säger Felix Åberg, opinionsanalytiker på United Minds.

Växande förtroende för M

Väljarnas förtroende för en Moderatledd regering ökar på alla fyra de fem områden som ingår i undersökningen: Ekonomisk utveckling, jobbskapande, högkvalitativ vård och omsorg, bra skola samt klimatet.

Men trots framgångarna för Moderaterna är förtroendet för en S-ledd regering större på alla områden utom det som gäller den ekonomiska utvecklingen.

– Det har varit mycket fokus på regeringsfrågan den senaste tiden. Det brukar gynna den som har makten, säger Felix Åberg.

"Alliansen har uppförsbacke"

I den nya mätningen är det också något fler väljare som anser att Sverige är på väg åt rätt håll. Fortfarande är det dock en övervägande del, nästan 45 procent, som inte gillar samhällsutvecklingen.

– I den mån detta gynnar någon så är det den sittande regeringen. Om man tycker att utvecklingen går åt rätt håll är man mindre benägen att byta ut regeringen.

– Men eftersom det fortfarande är fler som tycker att det går åt fel håll har Alliansen en uppförsbacke, säger Felix Åberg på United Minds.

FAKTA

Väljarnas förtroende för de olika regeringsalternativen

(Siffrorna avser sista veckan i augusti. Förändringen jämfört med veckan innan inom parentes.)

Bästa regeringsalternativ gällande en god ekonomisk utveckling i Sverige

En regering ledd av Moderaterna: 44,2 (+0,4)         

En socialdemokratiskt ledd regering: 32,8 (-1,0)   

Annan regering: 11,1 (+0,3)       

Saknar uppfattning: 11,9  

Bästa regeringsalternativet gällande att skapa jobb och bekämpa arbetslöshet

En regering ledd av Moderaterna: 35,1 (+1,0)

En socialdemokratiskt ledd regering: 42,6 (-0,2)

Annan regering: 11,7 (-0,6)

Saknar uppfattning: 10,6

Bästa regeringsalternativet gällande bra kvalitet inom vård och omsorg

En regering ledd av Moderaterna: 23,9 (+0,3)

En socialdemokratiskt ledd regering: 49,5 (+0,7)

Annan regering: 14,6 (-0,8)

Saknar uppfattning: 12,1

Bästa regeringsalternativet gällande bra skola och utbildning

En regering ledd av Moderaterna: 31,5 (+1,1)

En socialdemokratiskt ledd regering: 41,2 (+0,8)

Annan regering: 14,9 (-1,3)

Saknar uppfattning: 12,4

Bästa regeringsalternativet gällande miljön och klimatet

En regering ledd av Moderaterna: 20,7 (+0,3)

En socialdemokratiskt ledd regering: 31,7 (-1,1)

Annan regering: 28,8 (-1,2)

Saknar uppfattning: 18,9