AFTONBLADET AVSLÖJAR: Chef på myndighet åkte fast för renoveringsbluff

1 av 2
När åklagaren begärde att chefen skulle få en offentlig försvarare i tingsrätten hemligstämplades chefens identitet, något som är extremt sällsynt. Det kan i stort sett bara ske när det gäller rikets säkerhet eller då annat "intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det".
NYHETER

En högt uppsatt chef på en myndighet med koppling till försvaret har avslöjats i en intern rutinkontroll.

Hon renoverade hemma men lurade sin arbetsgivare att betala.

Chefen varslas nu om avsked och samtidigt pågår en utredning om grov förskingring.

Upptäckten gjordes tidigare i sommar och myndigheten inledde en internutredning.

Chefen erkände då muntligen för säkerhetskyddschefen och chefsjuristen att hon låtit göra renoveringsarbeten hemma i våningen på Östermalm.

Kostnaden var 24 375 kronor. Men chefen förfalskade en faktura som innebar att den statliga myndigheten vilseleddes och betalade för hennes privata uppgifter.

Portad från lokalerna

Samma eftermiddag drogs chefens säkerhetsklass in och hon blev därmed av med behörigheten att ta del av hemliga handlingar. Hon fick heller inte längre tillträde till lokalerna.

Samma dag informerades Säkerhetspolisen som i sin tur upprättade en anmälan.

Ärendet hamnade hos chefsåklagare Tomas Lindstrand vid åklagarkammaren för säkerhetsmål som inledde en förundersökning om grov förskingring.

Identiteten hemligstämplad

Men när åklagaren begärde att chefen skulle få en offentlig försvarare i tingsrätten hemligstämplades chefens identitet, något som är extremt sällsynt. Det kan i stort sett bara ske när det gäller rikets säkerhet eller då annat "intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det".

Lindstrand hävdade att röjandet av namnet skulle kunna försvåra utredningen och även leda till negativa konsekvenser för både Försvarsmakten och Sveriges relationer med andra länder.

Åklagaren framhöll också att det framkommit uppgifter om att det fanns risk att den aktuella chefen kunde komma att utsättas för våld eller annat allvarligt men, även om det inte fanns något tillförlitligt underlag för att avgöra om hotet var reellt. Också Svea hovrätt gick sedan med på att namnet skulle hållas hemligt.

Men dokument som Aftonbladet nu tagit del av, och där namnet framgår, visar att det misstänkta brottet inte tycks ha så mycket med rikets säkerhet att göra.

Fler fakturor upptäckta

Bedrägeriet gällde en offentligt anställd chef, med en årsinkomst på runt en miljon, som renoverat hemma för 24 000 kronor. Och låtit skattebetalarna stå för notan.

När myndighetens HR-chef beskriver fallet i ett dokument nämns ingenting om att rikets säkerhet skulle stå på spel eller att kvinnan är rädd för att utsättas för våld. I stället är det, enligt dokumentet, myndighetens eget anseende som riskerar att få sig en törn när allt blir känt:

"Agerandet har åsamkat myndigheten ekonomisk skada men kan också i en förlängning innebära skada i det att det kan påverka allmänhetens förtroende för myndigheten."

Enligt Aftonbladets uppgifter har ytterligare fakturor påträffats och som nu utreds av polisen.