Dolda planen: export till Kina

1 av 6
NYHETER

Svensk vapenexport till Kina är förbjudet sedan decennier.

Nu avslöjar SVT:s "Uppdrag granskning" att FOI planerar att sälja avancerad svensk flygvapenteknik till diktaturen - med hjälp av KTH, Kungliga tekniska högskolan.

Systemet kan användas för att vidareutveckla massförstörelsevapen.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har än en gång blivit föremål för anklagelser om hemlig vapenexport och dolda bulvanupplägg.

I dagens sändning presenterar "Uppdrag granskning" en rad dokument som visar att försvarsmyndigheten sedan flera år tillbaka planerar ett ingående samarbete med Kina.

Diktaturen är sedan 25 år tillbaka föremål för ett vapenembargo från EU - och riksdagen är överens om att Sverige under inga omständigheter ska samarbeta med Kina kring militär- eller försvarsrelaterad forskning.

Ville starta bolag

Det dolda samarbetet som "Uppdrag granskning" nu avslöjar handlar om den svenska programvara för beräkning av aerodynamik, Edge, som försvaret utvecklat till Jas Gripen.

Enligt tv-programmet började samarbetet redan 2009 då FOI-forskare besökte Peking - där företrädare för det stora kinesiska forskningsinstitutet CAE visade stort intresse för den svenskutvecklade programvaran.

Det statliga forskningsinstitutet beskrivs av experter som en viktig del av den kinesiska försvarsindustrin.

För att undanröja de politiska problemen med att sälja programvaran till Kina hade FOI inledningsvis en plan som liknade bulvanupplägget i "Saudiaffären".

”Vi föreslår därför att äganderätten till Edge överförs till ett privat bolag", står det i ett av dokumenten från FOI, enligt "Uppdrag granskning".

Kopplar in KTH

Men bolagiseringen tycks aldrig ha blivit av - i stället gav FOI rätten att licensiera Edge åt KTH, Kungliga tekniska högskolan.

Beslutet skrevs under av FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind den 9 maj 2012 - mitt i uppståndelsen kring "Saudiaffären".

”FOI har för avsikt att låta KTH återlicensiera en begränsad del av Edge med syfte att kunna samarbeta med länder som FOI inte kan eller vill skriva avtal med, till exempel. Kina. Detta är förankrat hos GD, SAAB och FMV.”, står det i ett mötesprotokoll från FOI som "Uppdrag granskning" presenterar.

”Samarbeten med för FOI känsliga länder sker genom KTH”, står det i ett internet FOI-pm.

KTH bekräftar i tv-programmet samarbetet men hävdar att det handlar om grundläggande forskning och att kinesiska CAE bara får tillgång till en icke säkerhetsklassad version av Edge.

– Det de vill få ut är en kompetenshöjning, att samarbeta kring de här forskningsfrågorna om metodutveckling, säger professor Gunilla Efraimsson på Institutionen för farkost och flyg, KTH, till "Uppdrag granskning".

Kan utveckla kärnvapen

Enligt FOI:s egna dokument om Edge kan programvaran användas för uträkningar av bomb- och missilfällning - i Kinas fall kärnvapenbestyckade missiler.

Men varken det eller att systemet ska säljas till Kina berättade FOI när man vände sig till kontrollorganet Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att fråga om Edge faller under krigsmateriellagstiftningen.

Om ISP hade haft den kunskapen hade man inte tillåtit export av Edge, enligt Jan-Erik Lövgren, generaldirektör på ISP.

– Det här är en funktionalitet konstaterar vi, som kan användas i massförstörelseprogram och om det finns ett vapenembargo och militär slutanvändning, så kan en sådan här produkt läggas under kontroll under ett annat regelverk, som handlar om produkter för dubbel användning, säger han till "Uppdrag granskning".

"Svårt att kontrollera"

Enligt KTH har universitetet inte ens tillfrågat den kinesiska parten om man tänkt använda Edge militärt.

– Det vet inte jag om de kommer att göra. Det är generell kunskap, den kan användas till väldigt mycket så klart, säger Kenneth Billqvist, avdelningschef, Research office, KTH, till "Uppdrag granskning".

FOI hänvisar till ett avtal som förbjuder kineserna för att använda programvaran för militära syften. Och när "Uppdrag granskning" får tag i en företrädare för CAE förnekar man att Edge ska användas för militära syften.

Men hur avtalet ska kontrolleras kan FOI inte svara på.

– Det är svårt att kontrollera i praktiken så är det ju, säger Peter Eliasson, forskningsledare på FOI.

– Det är klart att de kan använda Egde för att göra det men då strider ju det mot det avtal som KTH har satt upp i dag.

FAKTA

Så försvarar sig de inblandade institutionerna

Jan-Olof Lind, Generaldirektör, FOI

Om att KTH ska ta hand om samarbeten med länder som FOI inte kan skriva avtal med, till exempel Kina, enligt interna FOI-dokument.

– Ja, det är uppgifter som jag inte känner igen och jag har inte fattat ett sådant beslut. Det jag tagit ställning till är huruvida FOI skulle kunna ge KTH rätten att vidarelicensiera. Det finns ingenting som är hemligt i det här ärendet, utan beredningen av ärendet har varit helt öppen och för mig låter det väldigt konstigt, säger Jan-Olof Lind till "Uppdrag granskning".

Om att samarbetet FOI-KTH-Kina framstår som ett bulvanupplägg.

– Nej, jag vänder mig helt mot den beskrivningen, det är en helt öppen hantering det här och det jag har... fattat beslut om att ge KTH rätten att kunna vidarelicensiera.

Om att Kina är motpart i affären.

– Jag visste – när frågan kom upp till mig – så visste jag att Kina var en potentiell mottagare av licensen i den händelsen vi skulle ge KTH beslutet. Och då har de att följa samma regler som vi har. De omfattas av exakt samma regelverk som FOI när de ingår överenskommelser med internationell part.

Peter Gudmundson, rektor, KTH

Om att FOI i interna dokument slår fast: ”Samarbeten med för FOI känsliga länder sker genom KTH.”.

– Vi tar ställning i det här samarbetet, i det här fallet Kina, utifrån vad vi anser gagnar KTH, säger Peter Gudmundson till "Uppdrag granskning".

– Vi arbetar inte på uppdrag av någon annan, vi tar ställning till ett samarbete utifrån det vi ser att det kan främja vår forskning.

Om exporttillstånd för Edge från ISP.

– Nej, det anser jag inte ska behövas.

Om att Edge kan användas till att utveckla massförstörelsevapen.

– Ja, det du nämnde nu kände jag inte till.

– Den uppgiften jag har är att det stämts av med Försvarsmakten och SAAB att det är ok den här vidarelicensieringen.

– Vi har gjort en beredning här där vi har bedömt att det här följer de riktlinjer som finns.

Källa: SVT/"Uppdrag granskning"

ARTIKELN HANDLAR OM