”Världen förlorar kampen mot ebola”

1 av 19
NYHETER

Ebolautbrottet i Västafrika beskrivs nu som en epidemi, den första i sitt slag.

Läkare utan gränser menar att situationen är på väg att förvärras.

– Sex månader in så är vi på väg att förlora kampen för att begränsa utbrottet, säger Joanne Liu, ordförande för internationella Läkare utan gränser.

Mer än 1 500 personer har dött av sjukdomen ebola under det pågående utbrottet i Västafrika. Antalet människor som bliviti smittade i Liberia, Guinea, Sierra Leone och Nigeria överstiger nu 3 000.

Organisationen Läkare utan gränser sa på tisdagen att kampen mot ebola är på väg att förloras. Ordförande Joanne Liu menar att vården för att begränsa spridningen är otillräcklig.

– Vårdplatser där man behandlar sjuka i ebola är nu bara platser dit folk skickas för att dö ensamma, där mycket lite utöver palliativ vård ges, säger hon till nyhetsbyrån AP.

Liu menar att kroppar smittade med ebola lämnas att ruttna på gator i Sierra Leone, samtidigt som man i Liberia bygger nya krematorium istället för vårdplatser för ebolasjuka. Resurserna räcker helt enkelt inte till.

Eliasson: ”större engagemang”

Läkare utan gränser-ordförandens uttalanden kom i samband med ett FN-möte om utbrottet. WHO-chefen Margaret Chan tackade under mötet alla de länder som bidragit med hjälp, men att det behövs mer och att fler länder bidrar.

Chan säger att tillståndet kommer att bli värre innan det börjar gå mot bättring.

Svenska Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, uppmanar till en global insats med större engagemang från medlemsländerna. Han pekade på samarbetet efter tsunamin i Indiska ocean 2004 och jordbävningen på Haiti 2010 som exempel.

Chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, läkaren Tom Frieden, menar att situationen är att betrakta som världens första ebolaepidemi, sett till det stora området som sjukdomen spritts över, rapporterar AP.

– Vi har sett ebolautbrott förut. Det här är den första epidemin som sprider sig till så många länder och det utvecklas utom kontroll, säger han till CNN.

Utveckla experimentmedicin

I juli smittades två amerikaner med ebola. De blev behandlade med den experimentella medicinen ZMapp och tillfrisknade. I nuläget finns det inte några fler doser av medicinen och det beräknas ta flera månader för tillverkaren, Mapp Biopharmaceutical, att producera mer.

USA gav på tisdagen beskedet att man skrivit ett avtal med Mapp, värt över 170 miljoner kronor. Som del i avtalet ska tillverkaren producera en liten mängd av medicinen för att göra fortsatta studier.