Varning för giftiga svampar

Foto: WIKIPEDIA
Vit flugsvamp.
NYHETER

För närvarande vårdas ett tiotal personer runtom i landet efter att ha drabbats av mycket svåra svampförgiftningar. Giftinformationscentralen varnar framför allt för den mycket giftiga vita flugsvampen som skogarna är fulla av just nu.

En betydande andel av dem som drabbats har utländsk bakgrund. Det kan röra sig om turister, asylsökande eller första generationens invandrare. Enligt Giftinformationscentralen finns en risk att dessa grupper förväxlar dessa svampar med snarlika, men ätliga, svampar från hemlandet.

Giftinformationscentralen uppmanar alla som kommer i kontakt med dessa grupper att berätta om att svampplockning i Sverige kan vara förenat med livsfara.

TT