”Det förfaller vara en papperskonstruktion”

1 av 2 | Foto: Andreas Bardell
Aftonbladet och TV4 har låtit Kjell Lilieholm ta del av handlingarna som ligger till grund för granskningen.
NYHETER

Kjell Lilieholm, före detta chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, menar att Sverigedemokraterna har en del frågor av svara på kring Blåsippan.

– Bolaget kan inte redovisa personal, inga verksamhetslokaler, ingenting substantiellt. Det förfaller vara en papperskonstruktion, säger Lilieholm.

Kjell Lilieholm gick förra året i pension från jobbet som chefsåklagare för Ekobrottsmyndigheten. Aftonbladet och TV4 Nyheterna har låtit honom ta del av handlingarna som ligger till grund för vår granskning.

En uppseendeväckande sak är att bolaget "förefaller att vara totalt osjälvständigt i förhållande till partiet", anser han.

– Man kan undra om det har funnits något annat syfte än att tillgodogöra sig moms, säger han.

Styrelsen har ansvaret

Även om fakturorna har attesteras av en person – Erik Almqvist – som formellt inte har haft något uppdrag i bolaget friar det ändå inte styrelsen från ansvaret.

Den faktiske företrädaren kan tillsammans med "den informelle" hållas ansvarig.

– Den personen kan dock alltid komma undan genom att hävda att han har agerat på någon annans uppdrag. Styrelsen har alltid övergripande ansvar, men om man inte vet om vad som pågick kan man inte anklagas för att ha gjort någonting uppsåtligt.

Enligt Lilieholm handlar det inte om tillräckligt stora momsbelopp som partiet kan ha undanhållit för att det ska klassas som grovt skattebrott. Men summan kan vara tillräckligt hög för att normalgraden av skattebrott och eventuellt bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll ska kunna misstänkas.

– I båda fallen ingår visserligen fängelse i två år i straffskalan, men eftersom effekterna är förhållandevis ringa döms normalt sett inte fängelse för brott av den här graden.

”Måste följa lagen”

Innan en eventuell brottsutredning kan påbörjas krävs att Skatteverket gör en så kallad momsrevision eller annan granskning, "för att få mer kött på benen", innan ärendet kan hamna hos en åklagare.

På frågan om slarv eller okunskap kan ligga bakom en konstruktion av den här typen svarar Kjell Lilieholm så här:

– Slarv vet jag inte om jag vill ta i min mun, svårt att se det som det. I så fall dålig planering. Aktiebolagsbildningar är allvarliga som sådana, då måste man följa lagen. Man ska inte engagera sig i aktiebolag om man inte är mogen att ta ansvar för det. Då får man låta bli.