Frågorna som splittrar män och kvinnor

Stämmer i politiken också

1 av 2
Fler kvinnor än män kallar sig feminist.
NYHETER

Kvinnliga riksdagskandidater är mer emot kärnkraft, för könskvotering och oftare republikaner.

Männen vill satsa mer på militären och spritförsäljning i livsmedelsbutiker och kör oftare för fort.

– Det låter typiskt att män vill rusta upp militären medan kvinnor vill rusta ner, säger Veronica Svärd (Fi).

563 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen har svarat på Aftonbladets valkompass. Vår granskning visar att det finns tydliga könsskillnader, förutom de självklara partiskillnaderna, mellan de manliga och kvinnliga kandidaterna.

Kvinnor har oftare varit arbetslösa och vill oftare ha kvoterad föräldraförsäkring, medan männen oftare är emot tiggeri och är motståndare till ett pornografiförbud.

”Ingen överraskning”

Riksdagskandidaten Catarina Deremar (C) är inte förvånad över skillnaderna:

– Det är väl ungefär min bild, hur det faktiskt ser ut. Kvinnor är i större utsträckning emot kärnkraft. Det handlar väl om att man ser till kommande generationer, vad det innebär att ha en sådan energikälla.

Så det spelar roll om man personröstar på en man eller en kvinna i det parti man väljer?

– Oavsett om vi är män eller kvinnor så jobbar vi för partiet och ställer upp på partiets program. Men privat kan man ju tycka mer eller mindre om saker och ting.

Veronica Svärd, kandidat för Feministiskt initiativ, är inte heller överraskad:

– Det speglar de könsnormer som vi har i väldigt hög grad. Jag själv är till exempel engagerad i fredsfrågor och det är mycket fler kvinnor än män i fredsrörelsen. Det låter typiskt att män vill rusta upp militären medan kvinnor vill rusta ner.

Har det någon betydelse om man personröstar på en man eller kvinna?

– Ja, men det är också beroende på parti. Vänsterpartiet vill återinföra värnplikten och Miljöpartiet står bakom avtalet med Nato om värdlandsstöd. Vi däremot säger bestämt nej till militära allianser.

”Vi föds ju olika”

Riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP) säger:

– Det finns säkert skillnader mellan kvinnliga och manliga politiker, på ett generellt plan. Manliga politiker är kanske mer inriktade på vissa frågor. Men samtidigt finns det många exempel på det motsatta. Kvinnor som jobbar med ekonomi, och det finns många manliga sjukvårdspolitiker.

Patrik Engström (S) har inga invändningar mot beskrivningen av könsskillnaderna:

– Vi är väl olika i grunden, vi föds ju olika. Det är manligt och kvinnligt, exempelvis att män kör för fort.

Ska man som väljare fundera på om man ska välja en man eller en kvinna?

– Det där är något man måste känna efter i hjärtat. Varje person har en inre kompass, det är en stor del av valet man gör, säger Engström.

FAKTA

Skillnad mellan män och kvinnor i procentenheter

Frågor där kvinnorna oftare svarar ja

Är du feminist? +20%

Kärnkraften bör avvecklas i Sverige +17%

Inför könskvotering till styrelserna i större företag +17%

Skatten för höginkomsttagare bör höjas +15%

En större del av föräldraförsäkringen bör öronmärkas för var och en av föräldrarna +14%

Arbetstiden bör förkortas +14%

Har du varit arbetslös? +9%

Ska alla former av pornografi förbjudas? +7%

Frågor där kvinnorna oftare svarar nej

Har du blivit tagen för fortkörning? -24%

Ska vi behålla det svenska kungahuset? -17%

Anslaget till Sveriges militära försvar bör höjas -17%

Kunskaper i svenska bör vara ett krav för medborgarskap -15%

Det är acceptabelt att välfärdsföretageng gör vinst, om de håller bra kvalitet -13%

Har du illegalt laddat ned film eller musik på internet? -10%

Ska försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker tillåtas? -10%

Ska surrogatmödraskap tillåtas? -9%

Ska tiggeri förbjudas? -8%

Källa: Aftonbladets valkompass. Vi har jämfört kvinnors svar med mäns och räknat fram en differens. Resultatet har givetvis en del att göra med att Fi (82 procent kvinnor) och V (62 procent kvinnor) har många kvinnor på valsedlarna. Research: Jens Finnäs och Peter Grensund, Journalism++.