Var tionde flicka sexutnyttjad

NYHETER

120 miljoner flickor och kvinnor under 20 år har utsatts för sexuella övergrepp.

Det visar en rapport från Unicef, FN:s barnfond.

– Det här är obekväma fakta som ingen regering eller förälder vill kännas vid, säger Anthony Lake, chef för Unicef, i ett pressmeddelande.

Rapporten heter "Hidden in plain sight" och är den största kartläggningen som gjorts av våld mot barn världen över.

Utsattheten för sexuella övergrepp är störst i vissa utvecklingsländer, konstaterar FN:s barnfond Unicef.

120 miljoner utsatta flickor och kvinnor som är yngre än 20 år, innebär att ungefär var tionde har fallit offer för sexuella övergrepp.

Men siffran kan vara ännu högre. Mörkertalet är ett stort problem, konstaterar Unicef i sin rapport. Många berättar inte om sina upplevelser förrän de blivit vuxna, om övergreppen alls kommer fram.

– Det här är obekväma fakta som ingen regering eller förälder vill kännas vid. Men om vi inte konfronterar verkligheten bakom statistiken – och ser barnet vars rättigheter har kränkts – kommer vi aldrig att kunna förändra synsättet att våld mot barn är normalt och tillåtet, säger Anthony Lake, chef för Unicef, i ett pressmeddelande.

Inför rapporten har man tittat på vilka som utsatts för sexuella övergrepp under det senaste året. Där har flickorna i Kongo-Kinshasa drabbats värst med 10 procent som utsatts. 9 procent av Ugandas flickor och 8 procent av flickorna i Zambia såväl som Ekvatorialguinea har drabbats av sexövergrepp senaste året.

Unicef tar även upp flickors utsatthet i oroshärdar och under väpnade konflikter. Där är det svårt att samla in statistik, samtidigt som det är välkänt att de blir än mer utsatta. Våldtäkt mot barn och kvinnor har använts som ett vapen i krig, skriver Unicef.

Problematiken kring barns utsatthet på nätet och de miljontals bilder av övergrepp som cirkulerar där har rapportförfattarna ägnat ett avsnitt åt att beskriva.

Siffror som visar pojkars utsatthet finns också med. De drabbade pojkarna och männen är färre än flickorna och kvinnorna. Statistik finns bara för fyra länder, nämligen Uganda, Mocambique, Kamerun och Bolivia. Uganda har flest pojkar mellan 15 och 19 år som drabbats, sju procent visar rapporten.

FAKTA

Så definieras övergreppen

Unicef:s rapport "Hidden in plain sight" tar upp olika slags våld mot barn.

Sexuellt våld definieras i rapporten som "sexuella aktiviteter påtvingade av en vuxen mot ett barn, mot vilka barnet har rätt till skydd enligt lagen".

Det kan handla om att uppmuntra eller tvinga ett barn till sexuella aktiviteter eller att utnyttja barn sexuellt i kommersiella sammanhang.