En dos kan räcka

Ny metod mot bröstcancer

1 av 4
En enda stråldos räcker med en ny metod - intraoperativ strålbehandling - vid tidig icke-spridd bröstcancer. När tumören avlägsnats placeras en klotformad applikator i hålrummet, så strålar man rakt in i sårhålan. Röntgenbilderna visar en patientbehandling vid Universitetssjukhuset i Örebro.
NYHETER

En enda stråldos räcker.

Ny teknik kan revolutionera strålbehandlingen av kvinnor med tidig bröstcancer. Den prövas nu vid Universitetssjukhuset i Örebro.

– Det är synd att vi inte använder den i Sverige. Det skulle underlätta för många kvinnor, säger överläkaren Göran Liljegren.

En ny teknik skulle kunna förkorta behandlingstiden med upp till fem veckor för kvinnor med tidig bröstcancer.

I dag strålas hela bröstet 15-25 gånger vid bröstbevarande kirurgi för att förhindra återfall i sjukdomen.

En enda stråldos skulle dock kunna räcka - med en ny metod.

Den kallas Intraoperativ strålbehandling (IORT) och ges i direkt anslutning till operationen. När tumören avlägsnats placeras en klotformad applikator i hålrummet, så strålar man rakt in i sårhålan. Eftersom inte hela bröstet strålas så skyddas hjärta och lungor, vilket minskar risken för hjärtinfarkt som biverkning.

Metoden är tillämplig på kvinnor över 50 år med icke spridd lågriskcancer och liten tumör.

Inte lika lovande som 2010

I Storbritannien rekommenderas den nu av hälsomyndigheterna som alternativ till konventionell strålning vid bröstcancer.

I stora randomiserade studier - TARGIT - är dock resultaten som publicerats i The Lancet 2014 inte lika lovande som dem 2010.

Av 3 450 patienter fick hälften den nya strålbehandlingen och hälften konventionell strålning.  Den nya metoden (IORT) ger:

• Högre risk för återfall i bröstcancer - 3,3 jämfört med 1,3 procent.

• Något högre dödligheten i bröstcancer - 2,6 jämfört med 1,9 procent.

• Dock lägre dödligheten som helhet - 3,9  jämfört med 5,3 procent, främst färre dödsfall i hjärtkärlsjukdomar.

I Sydöstra sjukvårdsregionen har en expertgrupp utvärderat metoden.

– Vi anser att de data som finns är så pass tillförlitliga att man skulle kunna införa behandlingen, säger Elvar Theodorsson, professor i klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet.

– Vi tycker att de kvinnor som uppfyller kriterierna borde erbjudas den som ett alternativ till konventionell strålning. Vi anser att metoden vore en stor fördel för dem. Du får gjort allt på en och samma dag. Du slipper fem veckors strålbehandling och kanske långa resvägar.

”Kan inte säga att metoden är säker nog”

Experterna är dock oeniga. Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset avstyrde ett inköp av den nya strålapparaten Intrabeam.

– Det lades på is när de senaste resultaten från TARGIT-studien kom eftersom de inte var riktigt lika lovande som tidigare. Observationstiden är inte tillräckligt lång för att man ska kunna säga att metoden är säker nog. Man har inte hunnit visa om den är likvärdig med den traditionella behandlingen, säger Irma Fredriksson, sektionsansvarig för bröstkirurgi.

På Universitetssjukhuset i Örebro är man dock positiv. Där har man - i stället för att köpa in den dyra apparaten - konstruerat en likvärdig utrustning som kopplas till ordinarie strålapparater. 20 svenska kvinnor har nu behandlats med metoden. Fyra av dem fick dock komplettera med konventionell strålbehandling efteråt.

– Ju längre bort patienterna bor desto mer benägna är de att tacka ja till detta. De ser ju det här som en enklare metod. Jag tycker att det är synd att vi inte använder den i landet, säger överläkaren Göran Liljegren som leder pilotstudien.

Krävs kontrollerade studier

Han bedömer att metoden kan vara ett bra alternativ för dem som annars skulle ha valt att ta bort hela bröstet för att slippa omfattande strålbehandlingar.

SBU rekommenderar i en utvärdering från 2012 att behandlingen endast sker inom ramen för kontrollerade studier.

FAKTA

Vet mer: bröstcancer

• Årligen får 8 000 kvinnor en bröstcancerdiagnos i Sverige, som är den vanligaste cancern bland kvinnor.

• Medianåldern för insjuknande är 64 år.

• Vid små tumörer ges vanligen bröstbevarande kirurgi.

• Hos 60 procent av kvinnorna med ny bröstcancer bevaras bröstet med efterföljande strålbehandling av hela bröstet.

Fördelar med intraoperativ strålbehandling (IORT)

• Ges i direkt anslutning till operationen.

• Ett enda behandlingstillfälle. Patienten slipper 15-25 strålbehandlingar i tre till fem veckor.

• Patienten sparar tid och resor samt sjukhusinläggning om de bor långt från sjukhuset

• Resurser frigörs från strålenheten vilket minskar väntetiderna för andra cancerpatienter.

• Minskad risk för strålskador på hjärta och lungor.

• Minskad dödlighet generellt (framförallt i hjärtinfarkt).

Nackdelar och risker med IORT

• Endast tumörområdet strålas, inte hela bröstet. Det ökar risken för återfall i bröstcancer

• Risken att dö i bröstcancer är något förhöjd.

• Behandlingen ges innan tumöranalysen är slutgiltigt klar. Komplettering krävs därför ibland med extern strålning.

• Uppföljningstiden i TARGIT-studierna är endast fem år. Vart fjärde återfall i bröstcancer sker fem år EFTER diagnosen. Längre uppföljningstid krävs innan man vet hur säker metoden är.