Remiss gav tummen upp för BB Sophia – undertecknad av vd:n

1 av 2 | Foto: Maja Suslin / TT
Vd Harald Almström vid invigningen av BB Sophia i Stockholm.
NYHETER

Harald Almström sitter på dubbla stolar.

Som gynekologiexpert skrev han remissvar till landstinget, vilket ökade chanserna för BB Sophia – som han är vd för.

– Det här är absolut jävigt, och borde vara olagligt, säger en anonym läkare med insyn i processen.

Aftonbladet har tidigare berättat om kritiken som riktats mot säkerhetsbristerna på privata förlossningskliniken BB Sophia.

Koncernen Praktikertjänst ansökte om att öppna BB Sophia och fick ja av av landstinget 2013.

Tidigare samma år hade Stockholms läns landsting begärt in remissvar från flera olika instanser om uppdateringen av reglerna för "vårdval förlossning" som gäller alla kliniker i länet.

Svaret: För höga krav

Kritiken blev stenhård när BB Sophia öppnade.

En expertgrupp, bland andra överläkare Susanne Ledin Eriksson, undersökte kliniken och slog ned på ett flertal punkter. De ansåg att BB Sophia hade otillräcklig intensivvård och det fanns risk för patienter på kliniken att "fara illa, eller till och med dö".

Men BB Sophia öppnade ändå.

Innan beslutet togs hade reglerna om "vårdval förlossning" klubbats igenom av landstinget – krav som skulle bli avgörande för vilka privata kliniker i länet som fick tillstånd att öppna.

En av de instanser som lämnade remissvar till landstinget om "vårdval förlossning" var Sveriges förening för obstetrik och gynekologi, SFOG – vars ordförande Harald Almström undertecknade remissvaret.

Han skrev bland annat hur kraven på framtida förlossningskliniker var för höga och att situationen för andra gravida i landet var sämre.

Undvek jäv – i andra fall

"Liksom i alla fall av behandling av sällsynta tillstånd är det medicinsk kompetens och träning samt lokala vårdprogram som har störst betydelse, inte underliggande antal individer (eller förlossningar)", skrev Harald Almström gällande kritiken att förlossningskliniker bör kunna hantera över 5 000 förlossningar per år.

Något Almström inte nämnde i remissvaret var att han var vd för BB Sophia.

– Det mest naturliga hade väl varit att någon annan uttalade sig, det finns ju flera personer i styrelsen, säger Anette Hein, överläkare vid Danderyds sjukhus.

Hein är expert i Svensk förening för obstetrisk, anestesi och intensivvård, SFOAI, som riktat hård kritik mot BB Sophia, och en av de som utformade kraven som skulle gälla för den nya kliniken. Men när SFOAI:s inspektion skulle genomföras stängdes hon ute - det ansågs finnas risk för jäv eftersom hon jobbade inom Stockholms läns landsting.

– Man var extremt noga med att det inte fick föreligga något jäv. Om det fanns minsta risk att det skulle föreligga jäv blev man ombedd att inte delta, säger hon.

”Inget med BB Sophia att göra”

När Aftonbladet når Harald Almström medger han inga problem med de dubbla stolarna han suttit på.

– Det uttalandet jag gjorde som ordförande för SFOG hade ingenting med BB Sophia att göra. Det var en sammantaget bedömning från en mängd experter ute i landet och berörde hur man skulle se på förlossningsvården i framtiden. SFOG var bara en av många remissinstanser. Jag kan inte se vad kopplingen skulle vara.

Men vårdval förlossning var väl i allra högsta grad avgörande för vad som skulle hända med BB Sophia?

– Ja, det fanns en indirekt koppling. Men det fanns inget i vårt svar som skulle ha gynnat BB Sophia.

Ni underkände krav på 5 000 förlossningar per år och intilliggande intensivvård, var inte det frågor som kunde påverka BB Sophias öppnande?

– Nej, det skulle jag inte säga. Möjligen kravet på 5 000 förlossningar per år. Men det fanns flera kliniker i landet som var oroliga för den här punkten. Att ställa krav på att en klinik skulle ha 5 000 förlossningar per år skulle drabba många små kliniker ute i landet.

Kunde du inte välja att stå åt sidan i just detta fall?

– Jag har förstått att det finns personer som har synpunkter på detta. Och i efter hand kan jag se att det hade varit bättre att låta exempelvis vår vice ordförande skriva under uttalandet. Det har ju en indirekt effekt, men som sagt någon direkt effekt kan jag inte se.

”En fördel”

Leif Karnström är avdelningschef på landstinget och avtalsansvarig för vårdval förlossning. Inte heller han ser det som ett problem att Harald Almström fått vara remissinstans.

– När vi tar fram vårdval samarbetar vi med representanter från både privata och landstingsdrivna verksamheter. Vissa av dem har avtal med oss, andra inte. Vi gör detta för att få bästa och alla synpunkter. Det gjordes även i detta fallet.

Men Harald Almström uttalade sig ju inte som framtida privat ägare, han uttalade sig som expert?

– Ja, och SFOG var en av många remissinstanser som vi använde oss av. Att det finns aktiva representanter som jobbar inom privat sektor inom föreningarna har vi sett som en fördel. Vi vill arbeta öppet med alla typer av aktörer.

Så du tycker inte att det är anmärkningsvärt?

– I efterhand kanske det varit lämpligt att vice ordförande undertecknat i stället för Harald Almström. Men det som SFOG skrev var ju inte i sig själv avgörande för BB Sophia. Det är ändå alltid landstinget som utformar handböckerna.

En läkare som varit involverad i processen kring startandet av BB Sophia vill vara anonym, men säger till Aftonbladet:

– Det här är absolut jävigt. Det finns väl lagar mot sådant här? Jag är ju medicinare, men jag tar för givet att detta är olagligt.

FAKTA

Kvinnor hänvisas till BB Sophia – utan att ha valt det

Från augusti 2013 till augusti 2014 ökade antalet kvinnor som blir skickade till en annan förlossningsklinik än den de valt med 20 procent.

Från det att BB Sophia startade i mars har 473 kvinnor hänvisats dit från andra sjukhus i Stockholm.

Källa: Statistik från Stockholms läns landsting.