Pälssovande gav barn mindre astma

NYHETER

Låter du din nyfödda sova på päls?

Det verkar du i så fall göra rätt i – risken för allergi och astma minskar nämligen då, visar en ny studie.

Tyska forskare presenterar nu en studie som tyder på att risken för att utveckla allergi och astma faktiskt kan minska tack vare sovande på päls, skriver Dagens Medicin.

Forskarna har följt 2 441 barn från att de var nyfödda. Föräldrarna till 55 procent av dem uppgav då att deras barn sovit på päls under de första tre månaderna i livet.

Goda resultat

När de barnen var sex år gamla hade risken för att de skulle ha fått en astmadiagnos minskat med 69 procent jämfört med de barn som inte exponerades för päls som spädbarn, skriver Dagens Medicin.

Vid tio års ålder hade det sjunkit till 41 procent.

Forskarna menar att resultaten kan vara så goda tack vare att spädbarnen exponeras för bakterier som finns i pälsen. Enligt Dagens Medicin poängterar de dock att fler studier behövs.

Sedan tidigare är det känt att risken att drabbas av astma och allergier är lägre för barn som växer upp i ”lantliga miljöer”.