Det lyfter för Annie Lööf

Ökat förtroende för centerledaren

Foto: Anna Tärnhuvud
Annie Lööf (C).
NYHETER

Det lyfter för centerledaren Annie Lööf.

Enligt Aftonbladet/Sverige tycker ökar väljarnas förtroende för henne stadigt ju längre valrörelsen pågår.

– En valrörelse är småpartiernas julafton och Centerpartiet har satsat stora resurser den här gången, säger statsvetaren Mikael Gilljam.

Den senaste månaden har Aftonbladet/Sverige tycker undersökt väljarnas förtroende för partiledarna genom dagliga opinionsmätningar.

I mitten av augusti svarade lite drygt 18 procent att de hade ett ganska stort eller mycket stort förtroende för Annie Lööf.

I den senaste mätningen når hon upp i nästan 22 procent. Den uppåtgående trenden är tydlig, dag efter dag.

– Jag skulle inte vilja tala om någon Annie Lööf-effekt, säger Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet

– Medierna ägnar sig åt en helt annan journalistik när det är valår. Då får småpartierna komma till tals på ett helt annat sätt än annars.

– Det är bara att tacka och ta emot för småpartierna. Inte minst för Centern, som satsat stora resurser på den här valrörelsen.

Uppåt för miljöfrågan

En annan kurva som pekar uppåt - svagt men stadigt - i Aftonbladet/Sverige tycker-mätningarna är intresset för miljöfrågorna.

– Det är svårt att missa centerns budskap om närodlat när de annonserar på helsidor i dagstidningarna. Men att det skulle gynnat Annie Lööf? Nej, det tror jag inte.

– Det går inte att uttala sig om vad förklaringen skulle kunna vara om siffrorna stämmer. Det enda vi vet är att det inte är någon som vet.

Centerpartiet har tidigare legat och pendlat precis runt fyraprocentsspärren. Men den senaste tidens opinionsmätningar har partiet aldrig gått under fyra procent.

FAKTA

Om undersökningen

De dagliga mätningarna är gjorda på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Mätningarna omfattar omkring 1 000 intervjuer och genomförs från och med 12 augusti och framåt.