Hawking: Gudspartikeln kan förstöra universum

1 av 3 | Foto: CERN
En simulation av "gudspartikeln”.
NYHETER

Higgsbosonen visar hur partiklar har en massa och upptäckten som kan förklara universums uppbyggnad belönades med nobelpris.

Och just ja, den kan orsaka universums undergång.

Det hävdar superfysikern Stephen Hawking – och varnar forskarna för att vara oaktsamma.

För två år sedan kunde forskarna bevisa att Higgsbosonen verkligen existerar.

Den förutsågs redan för drygt 50 år sedan av Peter Higgs och i juli 2012 nåddes genombrottet.

Upptäckten belönades med nobelpris i fysik och är viktig för att förklara hur partiklar får sin massa, vilket kan ge viktiga svar för hur universum är uppbyggt.

Tid och rum kollapsar

Men bosonen kan också bli dess underång.

I ett förord till boken ”Starmus”, som samlar essäer och föreläsningar från framgångsrika forskare och astronomer, har Stephen Hawking lämnat en varning:

Enligt Hawking har Higgsbosonen oroväckande potentiella egenskaper som på energinivåer överstigande 100 miljarder gigaelektronvolt (GeV) kan få förödande konsekvenser.

Tid och rum skulle kollapsa, tillsammans med universum som vi känner till det, enligt Yahoo News.

– Det skulle kunna hända och vi skulle inte ens se det komma, skriver Hawking.

Men vi är inte i närstående fara.

För att nå upp i de energinivåerna krävs en partikelaccelerator som är större än jorden.

– Det är inte troligt att en sådan skulle finansieras under rådande ekonomiska klimat, skriver Hawking.

Bara en teori

Men inte ens om en sådan byggs är det säkert att Hawking har rätt.

– Det är rena spekulationer. Det är absolut inget problem eftersom vi inte kan nå dessa energier, och ingen vet vad som händer om vi skulle göra det, säger David Milstead, professor i atom- och partikelfysik vid Stockholms universitet, till Aftonbladet.

Att sedan Hawking hittills är ensam om teorin gör den mindre trovärdig.

– Det är många teoretiker som är lika duktiga som Hawking som inte spekulerar på detta sätt. Han har väl en bok han vill sälja, säger David Milstead.

FAKTA

Higgspartikeln

  Teorin är en central del i fysikens standardmodell som beskriver hur världen är uppbyggd. Allting består av några få byggstenar, materiepartiklar. Dessa partiklar styrs av krafter som förmedlas av kraftpartiklar som ser till att allt fungerar som det ska.

  Modellen bygger på att det finns en särskild sorts partikel, en Higgspartikel. Denna är en vibration av ett osynligt fält som fyller rymden. Till och med när universum verkar tömt på allt, finns fältet där. Utan det skulle vi inte finnas, för det är genom kontakten med fältet som partiklarna får sin massa. Den av Englert och Higgs föreslagna teorin beskriver hur detta går till.

  Den 4 juli 2012 bekräftades teorin i och med upptäckten av en higgspartikel vid fysiklaboratoriet CERN. Dess partikelkolliderare, LHC (Large Hadron Collider), är troligen den största och mest komplicerade maskin som någonsin byggts av människor. Ur miljarder partikelkrockar i LHC lyckades två grupper, ATLAS och CMS, med cirka 3 000 forskare var, vaska fram higgspartikeln.

  Även om det är ett storverk att finna higgspartikeln, den sista pusselbiten som fattades i standardmodellen, så är standardmodellen inte den sista biten i pusslet om hela universum. Ett av skälen är att vissa partiklar, neutriner, beskrivs i standardmodellen som masslösa, medan ny forskning pekar mot att de faktiskt har massa. Ett annat skäl är att modellen bara omfattar den synliga materien, vilken endast är en femtedel av all materia som finns i världsalltet. Att hitta den mystiska mörka materien är ett av målen för den fortsatta jakten på okända partiklar vid CERN.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien