Succékonst i Borås i behov av bygglov

NYHETER

Gatukonstfestivalen i Borås blev en succé. Men om målningarna ska kunna permanentas krävs att samhällsbyggnadsnämnden godkänner nya bygglovsansökningar, skriver Borås Tidning. Annars kan fasaderna komma att återställas.

De tillfälliga byggloven går ut vid årsskiftet och nya krävs eftersom målningarna, enligt stadsarkitekt Tomas Rossing, är en "väsentlig fasadförändring".

TT