M-ledd regering får allt högre förtroende

Foto: TT
Alliansen.
NYHETER

Förtroendet för en M-ledd regering fortsätter att öka i senaste Aftonbladet/United minds och flera andra opinionsmätningar.

Allt fler anser även att Sverige går åt rätt håll.

– Det går bättre för Alliansen som helhet och det speglas här, säger Felix Åberg, analytiker på United Minds.

Det är en klar medvind för Alliansen i samtliga av de senaste opinionsmätningarna. I dag visade Aftonbladet/United Minds att gapet mellan partiblocken har mer än halverats ned till 4,2 procentenheter.

Och i en mätning från Novus/TV4 vid lunchtid på onsdagen var skillnaden mellan blocken bara 3,6 procentenheter. Framförallt de små borgerliga partierna går framåt i den mätningen.

Den sittande regeringen tar även in på de rödgröna partierna när det gäller förtroendet.

– Moderaterna ökar i förtroendet i allt, säger Felix Åberg, analytiker på United Minds.

”Går bättre för Alliansen”

Enligt den senaste Aftonbladet/United Minds har en M-ledd regering jämfört med en S-ledd regering fortfarande högst förtroende i ekonomin.

Socialdemokraterna regera i övriga; jobben, vård och omsorg, skola och utbildning och miljö och klimat.

Men en Moderatledd regering knappar in i de frågorna med minst en procentenhet jämfört med förra veckan i alla frågor utom skola och utbildning. Mest ökar förtroendet för regeringen med 2,8 procentenheter när det kommer till kvaliteten inom miljö och klimat.

– Det hänger ihop med att det går bättre för Alliansen som helhet och det speglas här. Fler och fler verkar bestämma sig för Alliansen då går det bättre och bättre i de här frågorna, säger Åberg.

För bara två månader sedan skilde det 17 procentenheter mellan blocken. Att skillnaderna mellan blocken nu blir mindre var ändå väntat.

– Vi vet att val generellt i Sverige är jämna. Under mandatperioden kan man kanske proteströsta lite.

Minst gap på två år

Allt fler anser dessutom att Sveriges utveckling går åt rätt håll än förut.

– Det hänger i ihop med att allt fler verkar vilja se att regeringen sitter kvar. Gapet mellan de som tycker att det går åt fel håll och rätt håll är nio procentenheter. Så litet gap har det inte varit på två år, säger Felix Åberg.

Det är dock flest som hävdar motsatsen. 43,1 procent av de tillfrågade i mätningen anser att Sveriges utveckling går åt fel håll.

Ställningen bland de viktigaste frågor håller även i sig den här mätningen förutom att bostäder byter plats och petar ner pensioner till botten.

Skolan, jobben och sjukvård anses vara de viktigaste politiska frågorna under sista veckan av valrörelsen.

– Däremot ser vi ingen tendens för att miljöfrågan ska lyfta. I juni fick den uppsving antagligen i samband med att Miljöpartiet fick ett uppsving och man pratade miljö. Det är inte någon effekt som vi kan se nu och en det är en anledning till att vi inte ser ett starkare MP i opinionsmätningarna heller.

FAKTA

Väljarnas förtroende för regeringsalternativen

Bästa regeringsalternativ gällande en god ekonomisk utveckling i Sverige

En regering ledd av Moderaterna: 46,3 (+2,1)

En socialdemokratiskt ledd regering: 32,8 (0,0)  

Annan regering: 10,9 (-0,2)      

Saknar uppfattning: 10,0 (-1,9)

Bästa regeringsalternativet gällande att skapa jobb och bekämpa arbetslöshet

En regering ledd av Moderaterna: 37,2 (+2,1)

En socialdemokratiskt ledd regering: 43,0 (0,4)

Annan regering: 10,2 (-1,5)

Saknar uppfattning: 9,6 (-1,0)

Bästa regeringsalternativet gällande bra kvalitet inom vård och omsorg

En regering ledd av Moderaterna: 25,9 (+2,0)

En socialdemokratiskt ledd regering: 48,7 (-0,8)

Annan regering: 13,5 (-1,1)

Saknar uppfattning: 11,8 (-0,3)

Bästa regeringsalternativet gällande bra skola och utbildning

En regering ledd av Moderaterna: 32,2 (+0,7)

En socialdemokratiskt ledd regering: 41,5 (+0,3)

Annan regering: 14,4 (-0,5)

Saknar uppfattning: 11,8 (-0,6)

Bästa regeringsalternativet gällande miljön och klimatet

En regering ledd av Moderaterna: 23,5 (+2,8)

En socialdemokratiskt ledd regering: 32,2 (+0,5)

Annan regering: 27,8 (-1,0)

Saknar uppfattning: 16,5 (-2,4)

Sveriges utveckling

Går åt rätt håll: 34,3 (+1,9)

Varken eller: 22,6 (-0,4)

Åt fel håll: 43,1 (-1,5)

Viktigaste politiska frågorna

Skola och utbildning: 39 (0,0)

Arbetslöshet/ sysselsättning: 34 (+3,0)

Sjukvård: 29 (0,0)

Äldreomsorg: 23 (-1,0)

Flykting- och invandringspolitik: 22 (-1,0)

Miljö och klimat: 16 (-2,0)

Skatter: 13 (0,0)

Ekonomi/ ekonomisk utveckling/ finans: 13 (+1,0)

Bostäder: 9 (0,0)

Pensioner: 8 (-2,0)

■ ■ Undersökningen är gjord av United Minds i samarbete med Cint. 1 150 personer deltog i undersökningen 5-8 september 2014. De svarade dels på frågan om hur de anser att Sverige utvecklas (på en sjugradig skala, där 1 betyder ”åt helt fel rätt håll” och 7 betyder ”åt helt rätt håll”) och dels på ett antal frågor om vilken regering som de uppfattar skulle föra den bästa politiken inom olika områden. De svarade även på frågan ”Vilka av följande politiska frågor är viktigast när du ska välja parti i nästa val?” där de presenterades för en lista med 28 politiska frågor, av vilka de kunde välja tre. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket 18 år och uppåt vad avser kön, ålder och regional spridning. Resultatet har viktats utifrån hur respondenterna röstade i höstens riksdagsval samt utifrån internetanvändande.