Sida-chef fick dubbla löner – från hjälporganisationer

Charlotte Petri Gornitzka tjänar 100 000 kronor i månaden som generaldirektör för biståndsorganisationen Sida.
Samtidigt har hon tagit ut en halv miljon kronor i ersättning från Rädda Barn.
NYHETER

Charlotte Petri Gornitzka, 55, tjänar 100 000 kronor i månaden som generaldirektör för biståndsorganisationen Sida.

Samtidigt har hon tagit ut en halv miljon kronor i ersättning från Rädda Barn.

– Jag valde att få det här beloppet utbetalt månadsvis, så därför överlappar det i tid, säger hon till SVT.

Charlotte Petri Gornitzka jobbade mellan 2008-2010 som generalsekreterare för för Internationella Rädda Barnen i London.

2010 dog hennes make och hon flyttade hem till Sverige, uppger SVT. Samma år fick hon jobb som vikarierande generaldirektör på biståndsorganisationen Sida. Månadslönen låg på 100 000 kronor.

Samtidigt forsätter hon att ta ut ersättning från Rädda Barnen – på närmare en halv miljon kronor.

Lön enligt Rädda Barnen

Enligt Charlotte Petri Gornitzka rör det sig om ett avgångsvederlag som hon kommit överens om organisationen om att få utbetald under sex månader, enligt SVT.

Men enligt Rädda Barnen rör det sig om en månadslön.

– Hon hade en uppsägningstid utan arbetsplikt och fick under den tiden fram till sista september 2010 behålla sin lön. Hennes anställning slutade den 30 september 2010, säger Inger Ashing, ordförande för svenska Rädda Barnen och styrelsemedlem i den internationella sektionen, till SVT.

Sida-chefen: Inte oetiskt

Charlotte Petri Gornitzka tycker att det är etiskt försvarbart att fortsätta ta ut ersättning från Rädda Barnen trots att hon hade en månadslön på 100 000 kronor från Sida.

– Jag valde att få det här beloppet utbetalt månadsvis, så därför överlappar det i tid. Det var den bedömning jag gjorde, det beslut jag fattade. I den situation som rådde, med att vara vikarie, så fattade jag beslutet att det var rimligt. Det stred inte mot regler, säger hon till SVT.

Hon säger att efter att hon fått regeringsförtroende som ordinarie generdirektör för Sida fört diskussioner om situationen med den statssekreterare vid UD som skötte kontakten med henne när hon tillträdde, uppger SVT.

”Behövde ekonomisk trygghet”

Enligt Charlotte Petri Gornitzka har denne inte ifrågasatt de dubbla ersättningarna.

Men enligt SVT:s källor har det internt uppmanats att hon skulle avsäga sig Rädda Barnen-ersättningen. Enligt SVT ska Charlotte Petri Gornitzka ”vägrat med motiveringen att hon behövde få ekonomisk trygghet”.

När Charlotte Petri Gornitzka tillträdde som ordinarie generaldirektör hade hon inga tankar på att återbetala pengar till Rädda barnen:

– Min bedömning var att det var en skälig ersättning för det arbete jag hade gjort på Rädda Barnen, säger hon till SVT.

Aftonbladet söker Charlotte Petri Gornitzka.

ARTIKELN HANDLAR OM