Här är V:s krav på en S-ledd regering

NYHETER

Här är Vänsterpartiets krav på en S-ledd regering:

Stopp för vinster i välfärden, minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män, stärkt arbetsrätt och bättre klimatpolitik.

– Nu ligger bollen hos Stefan Löfven. Vill han gå högerut eller vänsterut?, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets stridsfråga under valrörelsen har varit att stoppa vinstuttag för välfärdsföretag som driver vård, skola och omsorg.

Nu presenterar partiledaren Jonas Sjöstedt de övriga krav som Vänsterpartiet har om man ska ingå i en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, trots att valet inte är avgjort, och att det inte alls är säkert att S kan bilda en regering.

– En minoritetsregering är ju inget ovanligt. Det vore väldigt oklokt om vi uteslöt att sitta i en sådan. Därför kvarstår våra politiska krav och vår inriktning, säger Jonas Sjöstedt.

”Ingen hemlighet”

Allra helst vill han ha en rödgrön majoritetsregering, med Stefan Löfven (S) som statsminister, och Miljöpartiet som samarbetspartner. Och för en sådan händelse presenterar Sjöstedt de frågor där partiet kommer att sätta hårt mot hårt och inte tänker vika ner sig i första taget vad gäller budgetförhandlingar.

Stopp för vinster i välfärden, V:s valfråga, kvarstår som huvudfråga.

– Det är ingen hemlighet att vi lyft denna frågeställning hela tiden. Men hur det går till är avgörande för hur en rödgrön regering genomför en lyckad politik.

Den andra viktiga frågan som Sjöstedt tar upp är att minska inkomstklyftan mellan män och kvinnor.

– Regeringen Reinfeldts största misslyckande är att inkomstklyftan mellan män och kvinnor har ökat. Inte minst vad gäller beskattning och löneskillnader. I dessa tider av feministisk debatt lovar regeringen Reinfeldt att inte göra någonting, säger Sjöstedt.

Bland de konkreta förslagen som Vänsterpartiet vill få igenom under ämnet är att öka resurser till välfärden så att fler får rätt till heltidsjobb och att kvinnor som idag arbetar ofrivillig deltid kan slippa det. Även att föräldraförsäkringen delas mer jämlikt mellan föräldrar är en viktig fråga för Vänsterpartiet.

– Vi vill också ha en utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid. Det avgör idag om ensamstående föräldrar kan ta arbete och försörja sig eller inte. Och så vill vi höja underhållsstödet för ensamma föräldrar, och ta bort skatteklyftan för pensionärer.

Partiet vill också ge i uppdrag åt Medlingsinstitutet att utreda jämställda löner.

Vill avskaffa allmän visstid

Den tredje prioriterade frågan handlar om att stärka arbetsrätten.

– Vi har en långsiktig utveckling mot fler otrygga anställningar. Det är unga personer och kvinnor som drabbas framförallt. Vi vill att fast anställning ska vara norm. Vi vill avskaffa anställningsformen allmän visstid. Där tycker vi att S kan behöva lite draghjälp. Den som har arbetat i sammanlagt två år ska ha rätt till en fast anställning. Man ska inte kunna stapla otrygga anställningar, så som det ser ut idag, säger Sjöstedt.

Kollektivavtal inom hemtjänst och taxibranschen är också viktigt för partiet.

I den sista prioriterade frågan – klimatet – liknar miljökraven de som Miljöpartiet har, tycker partiledaren.

– Vi vill ge nya direktiv till Vattenfall om att avveckla all fossilbaserad energiproduktion. Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik i flera län, säger han.

På frågan om varför Sjöstedt redan nu uttalar de här kraven – trots att han inte vet säkert om det blir en rödgrön regering, säger han:

– Vi vill ingå i en regering. Jag tycker att det är bra att vi visar vad vi vill med en sådan. Det är att göra det tydligt för väljarna.

”Lära en räv att bli vegetarian”

Han poängterar att han skulle bli bedrövad om Stefan Löfven och S skulle välja att samarbeta med något borgerligt parti, som Folkpartiet eller Centerpartiet, istället för V, för att få en majoritetsregering.

Däremot ger Jonas Sjöstedt inga raka besked kring om Vänsterpartiet kan förhindra en budgetöverenskommelse om man inte får igenom sina krav hos en rödgrön regering. S har inget uttalat förbud mot vinster i välfärden, som är V:s viktigaste fråga. MP har ett kongressbeslut om förbud, men dess språkrör är inte lika tydliga i frågan.

– Vi måste förstås bli nöjda med en budget för att släppa igenom den. Där vill vi få utdelning för centrala delar av vår politik. S förslag om ökade krav på kvalitet i välfärden är som att lära en räv att bli vegetarian. Deras förslag räcker inte. Vad gäller MP:s förslag beror det lite på dagsformen vad deras åsikt är. Deras kongress har tagit ett bra beslut, men de driver det inte.

Men kan ni komma att fälla en rödgrön regering i budgetförhandlingar?

– Jag skulle vilja att alla tre rödgröna partierna gör ett bra valresultat. En rödgrön majoritet skulle se till att vi får en stabil regering utan inflytande från borgerliga partier. Då skulle i inte bara kunna besluta om en budget utan fyra, på en mandatperiod. Det vore det bästa. Nu vet Stefan Löfven var han har oss, du får fråga honom vad han vill göra nu. Vi erbjuder en rödgrön regering med en rödgrön politik värd namnet, säger Jonas Sjöstedt.

FAKTA

Vänsterpartiets krav

Stopp för vinstuttag i välfärden.

Minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män.

Stärkt arbetsrätt.

Satsa på klimatet.

Även Miljöpartiet har presenterat fyra krav för att sitta i regering tillsammans med Socialdemokraterna:

Tåg att lita på.

Höjda lärarlöner.

Ordning och reda i klimatpolitiken.

Jämställda löner.