Mansrollen ligger ofta bakom självmord

NYHETER

Flest kvinnor försöker ta sitt liv.

Ändå dör 2,5 gånger fler män i självmord.

En av orsakerna antas vara den traditionella mansrollen.

I går var det Internationella självmordspreventionsdagen. I ABF-huset i Stockholm pågick flera seminarier om hur vi kan förebygga självmord. Ett handlade om män och självmord.

Förra året tog 1 606 människor livet av sig i Sverige. Sju av tio - 1 107 personer - var män.

Att flest kvinnor gör självmordförsök - men flest män dör i självmord - är en könsparadox. Det är en sanning som gäller världen över.

Skillnader mellan könen

Varför, undrar man?

Gergö Hadlaczky är forskare vid NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Han berättar om de könsskillnader som gör män mer benägna att begå självmord, enligt senaste forskningen.

• Psykisk ohälsa. Vissa psykiska funktionshinder - som autism och ADHD - som är vanligast bland män innebär högre självmordsrisk än dem vanligast bland kvinnor, som depression och ångest.

• Självmordsmetoder. Män använder "våldsammare" metoder med högre dödlighet. De hänger eller skjuter sig. Kvinnor förgiftar sig. Deras självmordsförsök är oftare ett "rop på hjälp".

• Hjälpsökande. Män är mer obenägna att söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa.

• Sociala nätverk. Män sluter sig i högre grad vid psykisk ohälsa - kvinnor vänder sig oftare till sitt sociala nätverk.

• Skillnader i beteende. Män är mer aggressiva och impulsiva och dricker mer alkohol.

• Hjärnan. Det finns stora könsskillnader i hjärnstrukturen i specifika områden (som amygdala) som är kopplade till psykisk ohälsa. Även skillnader i receptorer relaterade till signalsubstansen serotonin. Samt hormonella skillnader i HPA-axeln (hypothalamus-hypofys- binjurebarksaxeln).

• Sexuell differentiering i lívmodern. Ju mer manliga könshormoner som fostret översköljs av i livmodern desto större aggressivitet och impulsivitet i vuxen ålder.

• Genetiska skillnader. Det finns en genvariant som är kopplad till självmord hos deprimerade män, men inte hos deprimerade kvinnor.

Alla dessa faktorer påverkar självmordsrisken. Ändå saknas ofta ett genusperspektiv på självmord.

Mansrollen ställer hårda krav

Lars Jalmert - senior professor i pedagogik och mansforskare - tillför ytterligare en riskfaktor:

Mansrollen.

Idealbilden av en lyckad man - enligt traditionella normer - ställer följande krav på mannen. Han ska ha jobb, vara högpresterande, tjäna bra, ha familj med fru och barn, vara heterosexuell och i gott fysisk och psykiskt skick.

Många män som tagit livet av sig levde inte längre upp till "mansidealen", menar Lars Jalmert. En man som förlorar jobb eller familj har förlorat kontrollen. Män är därför mer sårbara för skilsmässor, separationer, arbetslöshet och närståendes död än kvinnor är. Vid stora samhällsförändringar ökar självmorden bland män, men inte bland kvinnor.

Vad kan vi då göra för att få ner männens höga självmordstal?

Genetik och biologi kan vara svåra eller omöjliga att påverka. Det vi absolut alla KAN förändra är beteenden och attityder.

Varför inte börja med att diskutera mansrollen i betydligt högre grad än vi gör i dag? Den vedertagna uppfattningen om vad som definierar en "riktig" man måste sättas under lupp. Hur kan vi vidga innebörden? Börja prata redan i skolan!

De som bör driva debatten är männen själva - eftersom det är ni som är experterna.

ARTIKELN HANDLAR OM