Dyslexi i Kina och Sverige är olika saker

Foto: TT
NYHETER

För dyslektiker har en underlig möjlighet öppnat sig.

Problemet med skriven text behöver inte gälla det kinesiska språket.

Det gäller bara att man inte också har den kinesiska dyslexivarianten.

15 procent av jordens befolkning tros ha dyslexi – att ha problem med att läsa, stava och förstå en skriven text. Det innebär att omkring 700 miljoner människor har eller skulle få diagnosen.

Fram tills nyligen har forskare trott att dyslexi fungerar på samma sätt över hela världen, oavsett vilket språk personen med problemen talar.

Nya rön visar dock att helt olika delar av hjärnan är kopplade till dyslexi, beroende på om man har problemet gällande till exempel svenska eller engelska, eller om har det för det kinesiska språket, skriver The Economist.

Kopplade till olika lober

Forskaren Wai Ting Siok och hennes team vid universitetet i Hong Kong har genom studier i hjärnan kommit fram till att dyslexi i Kina är kopplat till vänstra hjärnhalvans främre del, vänstra frontalloben. Samtidigt är dyslexi för språk som använder det latinska alfabetet kopplat den vänstra tinningloben i hjärnan.

På samma sätt är olika delar av hjärnan aktiverade när det handlar om att läsa kinesiska och exempelvis engelska, vilket man vetat om sedan tidigare.

”Två olika hjärntillstånd”

Anledningen till skillnaderna är att det latinska alfabetets olika språk ska läsas genom att förstå vilka ljud bokstäverna bildar, medan de kinesiska tecknens fonetiska ljud inte nödvändigtvis behöver ha något med själva utseendet på tecknen att göra.

”Faktumet att kinesiska och västliga dyslektiker visar hjärnabnormaliteter i olika delar av hjärnan pekar på att dyslexi till och med kan vara två olika hjärntillstånd i två olika kulturer”, skriver Siok i en sammanfattning av sin studie.

Om hennes resultat öppnar upp för att dyslektiker av den ena typen enklare kan lära sig den andra sortens språk, det återstår att se. Det framgår till exempel inte om en person med det ena tillståndet med högre sannolikhet också har anlag för den andra typen.

Läs Sioks studie här (extern pdf)

FAKTA

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Det är många gånger ärftligt och svårigheterna med att förstå skriftspråket upptäcks ofta i en tidig ålder.

Man kan inte helt bli av med sina besvär, men även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina problem med olika kompensatoriska hjälpmedel.

Källa: Vårdguiden