Australien höjer terrorberedskap

Foto: AP
Australiens premiärminister Tony Abbot.
NYHETER

Australien har höjt sin nivå för terrorhot från medium till hög.

Anledningen är att en terrorattack bedöms som "sannolik”.

– Vi har inga underrättelseuppgifter på någon specifik attack, säger premiärministern Tony Abbot, på en presskonferens.

Det är första gången på ett årtionde som Australien höjer nivån för terrorhot.

På en presskonferens i Melbourne berättade premiärministern Tony Abbot om den förhöjda terrorvarningen.

– Det finns personer med avsikt och kapacitet att genomföra attacker här i Australien, säger han enligt News.com.au. 

Fyra nivåer

Anledningen till det förhöjda hotet sägs vara australier som återvänt till landet från Mellanösterns krigszoner.

– Vi vet att människor som kommer tillbaka från Mellanöstern, militariserade och brutaliserade. . . utgör ett betydande hot mot vårt samhälle, säger han.

Australien har fyra nivåer för terrorhot:

Låg, där ingen terrorattack är trolig

Medium, en terrorattack kan inträffa

Hög, där en terrorattack är sannolik

Extrem, en terrorattack kommer att hända eller har hänt.

Ökad säkerhet

I samband med den förhöjda nivån för terrorhot kan australier vänta sig ökad säkerhet på flygplatser, vid stora offentliga evenemang och vid myndighetsbyggnader, skriver News.com.au.

Tony Abbot poänterade att den förhöjda nivån inte har något att göra med religion.

– Inget av det jag har sagt i dag har någonting att göra med religon. Detta handlar om brottslighet, brottsbekämpning och potentiella brottslighet.