Fler förtidsröstar än tidigare

Statsvetare: Kan bli ett demokratiskt problem

NYHETER

Förtidsrösterna är fler än någonsin – och det kan innebära att valdeltagandet i årets val ökar.

– Det är inte ett dåligt tecken, säger statsvetaren Per Oleskog Tryggvason.

Fram till söndagsmorgonen hade 2 479 727 röster lämnats in i landets förtidsröstlokaler. Trots att en slutgiltig siffra ännu inte finns, är det redan fler än samtliga förtidsröster i valet 2010.

– Det är fler än tidigare och det är inte negativt för valdeltagandet i stort, säger Per Oleskog Tryggvason, statsvetare vid Göteborgs Universitet med särskild inriktning på politiskt beteende.

Förtidsrösterna skickas till vallokalen i det distrikt väljaren bor. De som inte hunnit fram, främst de som lämnats in under söndagen, räknas först på onsdag.

Förtidsröstning passar "moderna livsstilen"

– Om det är ett väldigt, väldigt jämnt val kan det spelar roll för valresultatet, säger Per Oleskog Tryggvason.

Ett ökat förtidsröstande kan vara ett uttryck för ett förändrat beteende hos väljarna. Att förtidsrösta innebär möjligheten att kunna välja en valfri tidpunkt för att bege sig till vallokalen och kan helt enkelt vara mer praktiskt för många. 

– Det är ett förändrat mönster och kan bero på att det passar in i den moderna livsstilen. Samtidigt har många av dem inte tagit del av hela valkampanjen, det är också en aspekt, säger Per Oleskog Tryggvason.

"Demokratiskt problem"

Valmyndigheten redovisar hur många förtidsröster som lämnats in dag för dag. Därför går det att läsa ut hur många som hunnit rösta innan de stora politiska sammandrabbningarna – dueller eller debatter – och utspel.

Över två miljoner människor hade röstat innan partiledardebatten i SVT i fredags. Det kan vara ett demokratiskt problem eftersom väljarna riskerar att gå miste om viktig information som presenteras i valrörelsen, resonerar Per Oleskog Tryggvason.

Det finns en möjlighet att ångra sin röst. Men det är får som väljer att göra det – enbart 0,2 promille 2010, enligt Per Oleskog Tryggvason.

FAKTA

Valdeltagande och förtidsröster i siffror

Antalet mottagna förtidsröster i hela landet vid tidigare val:

2014: 2 479 727*

2010: 2 377 639

2006: 1 764 272

*Antalet förtidsröster fram till morgonen 14 september

Valdeltagande vid tidigare val:

2010: 84,63 procent

2006: 81,9 procent

2002: 80,1 procent

1998: 81,4 procent

1994: 86,6 procent

Källa: Valmyndigheten