Fi kommer inte in enligt Inizioanalys

NYHETER

Tar man hänsyn till felen i tidigare Valu:n får Fi bara 3,3 procent – och kommer inte in i riksdagen.

Fortfarande leder dock de rödgröna, och SD blir vågmästare.

Det visar en analys av företaget Inizio.

Till grund för analysföretaget Inizios sammanställning ligger tidigare års valundersökningar, Valu, som publiceras av SVT.

De tidigare årens Valu-siffror har jämförts med det faktiska valresultaten för respektive parti och en analysvikt har räknats fram för att justera mot det verkliga resultatet.

Enligt Inizios experimentella viktning får Alliansen 39,2 och de rödgröna partierna 43, 8 procent.

Fi utanför riksdagen

Fi får endast 3,3 procent och kommer inte in i riksdagen, enligt analysen.

Eftersom Fi inte funnits med i tidigare Valu har man utgått från att Fi:s väljare beter sig som Vänsterpartiets:

– Vi har beräknat felet hos Fi som om beteendet hos V:s väljare är direkt applicerbart på Fi, säger Magnus Klockare Rossby, analytiker på Inizio.

SD blir vågmästare, enligt viktningen, med 12,5 procents stöd.

Karin Nelsson på Inizio tar upp att de onlinebaserade opinionsundersökningarna genomgående visat högre stöd för SD, jämfört med de undersökningar som genomförts med intervjuer.

– Där kan det handla om skam-effekten, säger Karin Nelson.

MP lågt

Miljöpartiet hamnar enligt Inizios felviktning väldigt lågt jämfört med hur partiet legat i opinionen: endast 5,9 procent.

I Valun 2010 fick MP 9,0, medan valresultatet blev 7,3 procent, vilket är utgångspunkten.

– Väger man in tidigare skillnad mellan Valu:n och valresultat får man den här låga siffran. SVT:s Valu-analytiker har själva förklarat MP-felen med att man inte lyckats väga in att MP:s väljarkår är förhållandevis ung, säger Klockare Rossby.

– MP:s väljarkår är också förhållandevis flyktig jämfört med andra partiers, säger Nelsson.

FAKTA

Parti/ Valu/ Inizioprognos

M 22,2 / 22,5

C 6,5 / 6,0

FP 6,0 / 6,0

KD 5,0 / 4,7

MP 7,1 / 5,9

S 31,1 / 31,8

V 6,6 / 6,1

SD 10,5 / 12,5

FI 4,0 / 3,3

Övriga 1,0 / 1.1

Alliansen 39,7 / 39,2

Rödgröna 44,8 / 43,8

Mandatfördelning

Block/ Valu/ Felviktad Valu

Alliansen 140/ 143

SD 37/ 46

Rödgröna 172/ 160

Källor: SVT:s Valu och analys av företaget Inizio.