Så blir ditt nya Löfvensverige

NYHETER

■ ■ I natt avgjordes det – Stefan Löfven blir ny

statsminister.

■ ■ Socialdemokraterna ska enligt sitt valmanifest satsa 40,5 miljarder på att förbättra Sverige.

■ ■ Men på vad?

■ ■ Vi har tittat närmare på S vallöften.

DIN EKONOMI

För att ha råd att genomföra sina reformer kommer partiet att höja en rad skatter:

Inkomstskatten för de som tjänar mer än 60 000 i månaden. För en person med en månadslön på 75 000 motsvarar det 500 kronor mer i skatt, enligt partiets uträkningar. För inkomster över 116 000 kronor i månaden slopas jobbskatte­avdraget helt.

Skatten på alkohol och tobak.

Krogmomsen ska tillbaka till 25 procent.

De sänkta sociala avgifterna för unga som har jobb ska slopas.

Avskaffade avdrag för gåvor, förvaltningsavgifter och läx-rut, samt förändrat rut.

Punktskatter ska införas för ­miljön på gödsel, naturgrus och väg­slitageavgift.

 För att stärka familjerna ska barn­bidraget höjas med 100 kronor i månaden och underhållsstödet med 50 kronor i månaden.

Vill höja taket på a-kassan så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning och att ersättningsnivån är 80 procent ­under hela ersättningsperioden. För en medelinkomsttagare skulle det ge ungefär 3 000 mer i plånboken efter skatt per månad, enligt beräkningar som TT gjort.

Alla pensionärer ska få sänkt skatt.

VÅRD OCH OMSORG

Socialdemokraterna vill skärpa kraven för privat verksamhet inom välfärden med tydliga regelverk och lagstifta mot försäljningar till underpris.

De vill höja statsbidraget till kommun och landsting och införa ­garanti om att vårdbehandlingen ska påbörjas senast ­fyra veckor efter en cancerdiagnos.

Fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen så att 250 nya barnmorskor ska göra förlossningarna säkra.

1 300 sjuksköterskor och specialsjuksköterskor ska utbildas.

Vill avskaffa gräddfiler i offentligt finansierad vård.

Sjukförsäkringen ska ändras så att ersättningen är 80 procent under hela sjukdomsperioden.

INFRASTRUKTUR

 För att förbättra infrastrukturen vill

sossarna öka anslagen till underhåll och påskynda utbyggnad av järnvägen.

Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering besluta om stora investeringar i ny svensk järnväg. Ny-

investeringarna i järnväg blir 27 miljarder kronor utöver Alliansregeringens anslag under planperioden 2014–2025. Det tillkommer investeringar på 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll.

 Underhållet ska förstatligas.

Vill investera i höghastighets-banor, utbyggd tunnelbana och annan kollektivtrafik och järnväg som är central för export­industrin.

  Prioriterade projekt är:

Järnvägsutredning höghastighetsjärnväg Malmö/Lund – Stockholm – Göteborg.

Ny höghastighetsbana Malmö/Lund–Norra Skåne.

Järnvägsutredning dubbelspår Göteborg-Oslo (Öxnered-Halden).

Hamnbanan i Göteborgs hamn, sista etapp dubbelspår.

Fyrspår Stockholm-Uppsala (Skavstaby-Uppsala).

Ostkustbanan, dubbelspår ytterligare etapp.

Norrbotniabanan, ny järnväg etapp Umeå-Dåva.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön (Hallsberg-Åsbro).

Sydostlänken, upprustning och ny järnväg Älmhult-Olofström-Karlshamn.

SKOLA OCH UTBILDNING

Skolan kommer att vara ett av de områden där ­Socialdemokraterna lägger allra mest krut.

Varje år ska en Löfvenledd regering investera 15 miljarder i skolan. Målet är en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU inom tio år.

Ett kunskapslyft ska genomföras med utbildningskontrakt för unga arbets­lösa, nya platser i yrkes­högskolan och vuxenutbildningen och ett permanent yrkesvux. Ökat antal hög­skoleplatser.

Vill också ha mindre klasser och fler speciallärare.

Ett maxtak på 15 barn ska införas i förskole­grupper.

Läx-rut ska avskaffas, mer läxhjälp på fritids ska skjutas till och obligatorisk sommarskola ska införas.

Kraven på vinst­drivande skolföretag ska öka. Det ska bli omöjligt att skära ner på personal för att göra vinst.

S vill göra gymnasie­skolan obligatorisk och möjlig­göra studielån för körkort.

PENSIONÄRER

Socialdemokraterna vill ta bort skillnaden i beskattning på lön och pension och slopar pensionärsskatten helt för pensioner under 12 000 kronor i månaden. I dag betalar en person med en pension på 12 000 kronor drygt 2 300 kronor i skatt. Av dem är omkring 300 kronor pensionärsskatt.

JOBBEN

Vill ha en ny sam­verkansorienterad näringspolitik så att investeringar görs i infrastruktur, bostäder, forskning och utveckling.

Vill anställa fler i skolan och vården. Bland annat 3 000 karriärtjänster i skolor med tuffast förutsättningar och 25 000 nya traineetjänster för bemanning och rekrytering inom vården.

Förbättra utbildning och matchning i arbetsmarknadspolitiken.

Vill avskaffa Fas 3 och i stället införa extratjänster för långtidsarbetslösa. Vill ha en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa. Målet är lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Socialdemokraterna vill återställa arbetsgivaravgiften för unga.

JÄMSTÄLLDHET

För att få till jämställda arbetsvillkor vill Socialdemokraterna

göra lönekartläggningar varje år. Främst för att få bort lönediskrimineringen mellan kvinnor och män.

Den etniska diskrimineringen och människor med funktionsnedsättningen ska bekämpas.

Rätten till heltid på arbetsmarknaden ska förstärkas så att påtvingad deltid och längre visstidsanställningar försvinner.

Antalet kvinnliga forskare ska ökas ­genom att forskningsanslag fördelas jämställt.

För att få ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen ska en tredje månad reserveras för vardera förälder i föräldraförsäkringen.

BOSTÄDER

Socialdemokraternas mål är att det ska byggas minst 250 000 nya bostäder fram till 2020.

De vill införa en byggbonus för företag som bygger små hyresrätter och/eller studentlägenheter.

Stärka kreditgivningen för nybyggnation genom att tillföra kapital till SBAB.

En tillväxtmiljard för att stimulera Sveriges kommuner att bygga mer.

ARTIKELN HANDLAR OM