Domen: Fortsätter vara far till båda tvillingarna

Dom idag: Hovrätten fastställer tingsrättens dom utan några ändringar.

NYHETER

Pappan hävdade att samtyckte till att få endast ett barn, men kvinnan använde två embryon - och födde tvillingar.

Därför ville mannen häva faderskapet.

Men det får han inte.

Klockan 11 i dag offentliggjorde hovrätten över Skåne och Blekinge sin dom i det uppmärksammade fallet med tvillingpappan i Malmö som velat häva sitt faderskap – mannens begäran avslås. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom utan några ändringar.

I december 2012 födde hans fru tvillingar. Barnen kom till genom äggdonation.

Använde två embryon

Äggdonation var paret överens om, men pappan hävdade att han bara ska ha samtyckt till att bli far till ett barn. Bland annat uppgav han som skäl att han inte ville utsätta sig för den extra arbetsinsats som två barn skulle innebära, samt på grund av hälsorisker det innebar för modern med en tvillinggraviditet.

I tingsrätten krävde han att faderskap skulle hävas.

Kvinnan bekräftade att hon – mot makens vilja – använt två embryon i stället för ett, men Malmö tingsrätt har slagit fast att faderskapet inte kan hävas. Som skäl anger tingsrätten att mannen faktiskt samtyckt till assisterad befruktning och hänvisade till lagens grundläggande målsättning att varje barn ska ha rätt till två föräldrar.