Sture Bergwall i ny konflikt med Säter

Foto: HENRIK HANSSON
Sture Bergwall.
NYHETER

Sture Bergwall vill stoppa sin rättspsykiatriska öppenvård.

Nu går Säters sjukhus till rätten för att behandlingen ska fortsätta.

Enligt överläkaren Vladimir Ruschkin finns en mellanhög risk att för återfall i "brottslighet av allvarligt slag".

Oenigheten mellan Säters sjukhus och Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, fortsätter.

Den 19 mars kom Förvaltningsrätten i Falun med sin dom: Sture Bergwall skrivs ut från den slutna rättspsykiatriska tvångsvården efter 23 år.

Domen blev slutet på den process som påbörjades efter att han frikänts från det sista av de åtta mord som han tidigare erkänt och dömts för.

"Har inget vårdbehov"

Sedan dess har Sture Bergwall vårdats i den rättspsykiatriska öppenvården - som nu ska omförhandlas av Förvaltningsrätten.

Men de två parterna är oense.

Sture Bergwall hävdar att vården bör upphöra helt.

– Bergwall har inte något vårdbehov. Allt har fungerat väl för Bergwall sedan han lämnade Säter och vår bestämda uppfattning är att den rättspsykiatriska vården av honom ska upphöra, säger Bergwalls juridiska biträde Anwar Osman.

Fungerar väl

Säters sjukhus å sin sida anser att den öppna rättspsykiatriska vården av Sture Bergwall bör fortsätta. I ett dokument som kommit in till Förvaltningsrätten skriver överläkaren Vladislav Ruchkin att det finns en mellanhög risk för återfall i "brottslighet av allvarligt slag" och att det föreligger "åtskilliga riskfaktorer" då den psykiatriska "grundstörningen kvarstår".

Samtidigt skriver Säters sjukhus att Bergwall "verkar fungera väl i samhället" och att han under lång tid visat att han kan fungera utan att återfalla i brott.

"Motsägelsefullt och märkligt"

Därför anser sjukhuset att Bergwall fortsatt ska få öppen rättspsykiatrisk vård under det kommande halvåret fram till nästa vårdprövning då man skulle kunna "resonera angående eventuell utskrivning", enligt överläkaren Vladislav Ruchkin.

Sture Bergwalls juristbiträde säger att det är märkligt och förvånande att Säters sjukhus medger att Bergwall fungerar väl i samhället - samtidigt som man vill att vården ska fortsätta.

– Det är klart att det är motsägelsefullt och märkligt med beaktande av hur hans situation har varit sedan han lämnade Säter. Allt har fungerat väl, säger Anwar Osman.

Preliminärt ska målet tas upp till avgörande den 9 oktober, enligt förvaltningsrätten.