Dramatisk ökning av flyktingar till Europa

NYHETER

Mer än dubbelt så många flyktingar försöker ta sig över Medelhavet till Europa.

Antalet som dör på havet har också ökat dramatiskt.

I år har hittills 150 000 människor tagit sig till Europa över Medelhavet. Den siffran är mer än dubbelt så stor som den totala för hela 2013.

Resan över Medelhavet är dock livsfarlig och i år har 3 000 människor drunknat, jämfört med 600 under hela 2013.

– Vi är chockade och mycket bekymrade. Antalet människor som försöker ta sig till Europa över Medelhavet har ökat kraftigt, säger Carlotta Sami på UNHCR i Italien till Ekot.

Hon menar att Europa måste bli bättre på sin räddningsorganisation till havs för att kunna rädda fler liv. Samtidigt måste fler flyktingar tillåtas ta sig till Europa lagligt.

– Vi behöver en helt ny strategi där åtminstone de med flyktingstatus får komma till Europa för skydd, säger hon till Ekot.

Flyr kriget

Bland de flyende märks en ny grupp – unga män från Gaza som flyr undan den senaste tidens krig och oroligheter.

En 23-årig man från Gaza berättar för Ekot hur han ska fly till Egypten via tunnlar. Där måste han muta poliser för att släppas innan han slutligen kan betala för att med båt färdas över till Europa.