Världens ledare i krismöte om klimatet

1 av 2 | Foto: SALVATORE DI NOLFI / AP
FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.
NYHETER

Kina släpper ut mer koldioxid än något annat land.

Men när statschefer från hela världen samlas i New York idag för att diskutera klimatkrisen stannar president Xi Jinping hemma.

Det är FN-chefen Ban Ki-Moon som bjudit in världens ledare för att försöka få fart på förhandlingarna om ett nytt klimatavtal.

Bland de 125 stats- och regeringschefer på plats finns bland annat Sveriges avgående statsminister Fredrik Reinfeldt (M), som besöker toppmötet tillsammans med miljöminister Lena Ek (C).

Men den kinesiske presidenten Xi Jinping är inte där - trots att Kina släpper ut mer koldioxid än något annat land.

USA har länge toppat listan när det gäller totala utsläppsmängder men har numera passerats av Kina. För bara några dagar sedan kom nya siffror som visar att Kina numera släpper ut mer koldioxid per capita än EU.

Att få med Kina i förhandlingarna är därför helt centralt för att kunna nå fram till ett nytt bindande avtal om minskade koldioxidutsläpp.

Nya forskarlarm

I somras läckte den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Den 127 sidor långa skrivelsen är en sammanställning av forskningsläget kring klimatförändringarna just nu.

"Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att orsaka ökade och långsiktiga förändringar av alla komponenter i klimatsystemet och öka sannolikheten för allvarliga, genomgripande och oåterkalleliga effekter för människor och ekosystem", skriver forskarna bland annat.

Ändå fortsätter utsläppen öka stadigt och är nu större än någonsin.

70-årige Ban Ki-Moon har varit starkt engagerad i frågan ända sedan han tillträdde posten som generalsekreterare 2007.

– Kapplöpningen har börjat, det är hög tid för ledarna att stiga fram och styra världen till en tryggare framtid, skrev han nyligen i ett långt och personligt inlägg på den amerikanska sajten Huffington Post.

Börjar märkas

I USA har effekterna det varmare klimatet blivit allt mer kännbara i form av ihållande värmebölja, svår torka och katastrofala översvämningar i samband med de senaste årens våldsamma orkaner.

Inför toppmötet demonstrerade igår över 300 000 människor i protest mot oförmågan att nå ett avtal.

Efteråt sa Ban Ki-Moon att han hoppades att världens ledare uppfattat kraften i manifestationen. Han betonade vikten av att snabba och kraftfulla åtgärder.

– Klimatfrågan är ett definierande ögonblick för vår tid och det finns ingen tid att förlora, sa han.

– Det finns ingen plan B eftersom vi inte har någon Planet B.

FAKTA

Så ändras klimatet

Enligt IPCC är det nu ställt bortom allt rimligt tvivel att det är människans aktiviteter som ligger bakom förändringarna. De senaste hundrafemtio årens stegrade kol- och oljeförbränning har ökat koldioxidhalten i atmosfären dramatiskt. Effekten bler att värme från solen stannar kvar i atmosfären.

Den globala medeltemperaturen har ökat med cirka 0,9 grader sedan år 1900. Vid polerna är den genomsnittliga temperaturökningen ungefär dubbelt så stor.

De tio varmaste registrerade åren har alla inträffat sedan 1998.

Förra året passerade koldioxidhalten i atmosfären för första gången 400 miljondelar och är nu högre än den varit på miljoner år. Hittills i år har den legat över 400 tre månader i rad.

Havsytan stiger med cirka 3 millimeter om året sedan 1992, efter att ha varit mer eller mindre oförändrad från år 0 till år 1900.

En stor del av den koldioxid som släppts ut har bundits i haven, vilket gjort vattnet cirka 30 procent surare sedan 1970-talet.

Sommarisen vid Nordpolen har halverats sedan 1980-talet. En yta lika stor som hela Europa har försvunnit. Årets smältsäsong kulminerade förra veckan, då istäcket var det sjätte minsta som uppmätts. Effekterna märks bland annat i form av en förändrade polarjetström och ändrade vädermönster.