S och MP i ministerbråk

1 av 3
NYHETER

Gustav Fridolin (MP) vill bli utbildningsminister.

Men det vill Ibrahim Baylan (S) också.

Lösningen på problemet kan bli att båda blir ministrar.

På fredag ska Stefan Löfven träffa riksdagens talman och ge besked om S kan bilda regering med MP.

Förhandlingarna som föregår det mötet pågår just nu och enligt Ekot har en dragkamp om en ministerpost uppstått – nämligen utbildningsministerposten.

I valrörelsen profilerade sig Gustav Fridolin inom området och vill gärna ha posten. Redan i början av året hade han siktet inställt på jobbet.

– Det första jag vill göra är att se till att det finns tid för varje elev och då måste det finnas tillräckligt många som jobbar i skolan, sa han till Aftonbladet i mars i år.

Baylan har erfarenheten

Men även för Socialdemokraterna är skolfrågan viktig och partiledaren Stefan Löfven tog upp området flera gånger under sitt tal i Almedalen i somras. Han sa bland annat att den svenska skolan inom tio år ska vara bland EU:s fem bästa.

I partiet har Ibrahim Baylan pekats ut som kandidat till utbildningsministerposten. Ett ess i rockärmen som Baylan har, men som Fridolin saknar, är att han har statsrådserfarenhet. Han var mellan 2004 och 2006 skolminister.

”S ledande skolpartiet”

S-märkta statsvetarprofessorn Ulf Bjereld menar att Socialdemokraterna har störst förtroende för skolfrågor bland riksdagens partier.

– Det tog tid för Socialdemokraterna att nå fram dit, och därför vill man värna den positionen som skolpartiet i Sverige. Det har ett starkt symbolvärde och därför vill man inte släppa ifrån sig den posten i första taget i alla fall, säger Bjereld till Ekot.

Tidigare ministerbråk vid regeringsbildningar mellan flera partier har ibland lösts genom att statsministern nominerar två ministrar. I det här fallet skulle det kunna röra sig om en utbildningsminister och en skolminister.