Lönegapet tillbaka på 1930-talsnivåer

Foto: COLOURBOX
NYHETER

Löneskillnaden växer mellan arbetare och tjänstemän.

Enligt en ny rapport från LO är medellönen för en tjänsteman 45 procent högre än för en arbetare.

– Det är ingen bra utveckling, vi vill ha minskade löneskillnader och minskade klasskillnader, säger Mats Larsson, utredare på LO.

De senaste 20 åren har tjänstemännens medellön nära på fördubblats – samtidigt har arbetarlönerna bara ökat med 84 procent. Det har lett till att lönegapet nu uppgår till 45 procent, enligt en ny rapport från LO.

– Efter några år med ganska jämn löneutveckling mellan arbetare och tjänstemän har vi återgått till att tjänstemännen börjat tjäna mer igen det senaste året, säger Mats Larsson, utredare på LO.

Gap som på 1930-talet

I kronor innebär det att en tjänsteman i dag har en medellön på 34 600 kronor. För en arbetare ligger medellönen på 24 000 kronor. Så stora skillnader har det inte varit sedan 1930-talet, enligt LO.

– Sen 1990-talet har lönegapet ökat ganska rejält. Om vi går tillbaka till 1930-talet låg lönegapet på 46 procent, efter det minskade det. Ibland har det nästan varit nere på 20 procents löneskillnad, säger Mats Larsson.

Kan bli skakig avtalsrörelse

Om utvecklingen står sig kommer LO:s medlemsförbund att sätta in det tunga artilleriet vid avtalsförhandlingarna 2016. Inte minst kvinnolönerna inom LO-kollektivet ska upp, enligt Mats Larsson:

– Det är ingen bra utveckling. Vi vill ha minskade löneskillnader och minskade klasskillnader. Det är vår bild av lönebildningen, säger han.

Rapporten visar dock att både tjänstemän och arbetare har haft en positiv reallöneutveckling under de senaste åren.

FAKTA

Rapporten i korthet

För samtliga anställda ligger medellönen på 29 000 kronor. Medellönen för tjänstemän var 34 600 kronor 2013. För arbetare låg den på 24 000 kronor.

Det motsvarar ett lönegap på 45 procent. För att hitta lika stora skillnader måste man gå tillbaka till 1930-talet.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är mindre i arbetaryrken än bland tjänstemän.

Inom LO är lönerna högst inom byggbranschen, följt av industrin. Tjänstemännens högsta löner finns inom finansbranschen och industrin.

Källa: LO

ARTIKELN HANDLAR OM