”Ebola ett hot mot världen”

1 av 8 | Foto: AP TT NYHETSBYRÅN
En nigeriansk hälsoarbetare väntar på att undersöka passagerare i ankomstterminalen på Murtala Muhammed International Airport i Lagos, Nigeria.
NYHETER

Ebolautbrottet hotar inte bara de drabbade länderna i Västafrika, utan utgör ett hot mot hela världen.

Det anser hälsoexperter från 16 europeiska länder, som kräver omedelbara krafttag för att bekämpa epidemin.

"Efter månader av passivitet och försummelse från det internationella samfundet har ebolaepidemin i Västafrika spridit sig utom all kontroll", skriver de 44 experterna i ett öppet brev i tidskriften The Lancet, riktat till sina respektive länders regeringar.

Mer än 6 200 människor har smittats av sjukdomen och nästan hälften av dem har avlidit, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

"I dag utgör viruset inte bara ett hot mot de länder där utbrottet har blivit övermäktigt för sjukvården, utan mot hela världen", skriver experterna och efterlyser en rad konkreta åtgärder:

Att göra det möjligt för sjukvårdsanställda att få tjänstledigt för att arbeta som volontärer i Västafrika. Europa måste även bidra med sjukvårdsutrustning, generatorer, rent vatten, bränsle och kommunikationsutrustning. Dessutom finns ett "desperat behov" av skyddsutrustning och desinfektionsmedel.

Om inte epidemin tyglas, avslutar de brevet, "kan den mycket väl utvecklas till en geopolitisk kris".

TT

ARTIKELN HANDLAR OM