Advokaten: En tydlig signal

"Den är en tydlig signal till arbetsgivarna: Så här får man inte bete sig"

1 av 2 | Foto: FREDRIK LERNERYD
Ging Eriksson, 27
NYHETER

Advokat Michael Fischbein, kvinnornas målsägandebiträde, är specialiserad på kränkande särbehandling i arbetslivet.

– Domen är unik. Den ger en tydlig signal till arbetsgivare, att så här får man inte bete sig.

Michael Fischbein är nöjd med domen mot de båda männen på Scania.

– Det viktigaste för mina klienter är att de blivit trodda och att männen blev fällda. Att Ging och Jeanette nu får upprättelse och en bekräftelse på att de varit utsatta för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Han säger att kvinnorna varit i en särkilt utsatt situationen såsom unga, underlydande och kvinnor. Att deras trovärdighet blivit starkt ifrågasatt, men att tingsrätten bedömde deras trovärdighet som hög.

– Det är unikt att det blir en fällande dom för sexuella trakasserier på en arbetsplats, säger Michael Fischbein som är specialiserad på kränkande särbehandling i arbetslivet.

Domen är också en mycket stark kritik mot arbetsgivaren, det tidigare dotterbolaget till Scania, menar han.

– Det är ruggigt vilken arbetsmiljö det varit. Vittne efter vittne bekräftade hur bedrövligt det var och hur taskigt man behandlade varandra.

– En sådan här dom ger ju en väldigt tydlig signal till arbetsgivare om att det här inte är okej. Så här får man inte bete sig. Så här får man inte agera på en arbetsplats.