LO vill se jobbpakt för utlandsfödda

NYHETER

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson föreslår en jobbpakt för bland annat utlandsfödda arbetslösa, där staten finansierar beredskapsarbeten, en blandning av offentligt finanseriade jobb och utbildning, som också skulle förbättra integrationen för många invandrare, enligt Sveriges Radio.

Villkoren vill han komma överens med arbetsgivarna om.

– Det är inga problem att hitta arbetsuppgifter, säger han i Ekots lördagsintervju.

LO-basen öppnar för att "passiva stöd" görs om till "aktiva åtgärder", exempelvis statligt finansierade jobb i byggsektorn och äldrevården samt utbildning.

Thorwaldsson är bekymrad över den höga arbetslösheten och utanförskapet framförallt bland utrikes födda. Han ser det också som en av förklaringarna till Sverigedemokraternas framgångar i valet.

– Det här utanförskapet, där ungefär en miljon människor inte får bidra med att arbeta, det skapar bara elände, säger han till Sveriges Radio.

TT