Räkögon bakom cancerkamera

NYHETER

Nu kan läkare upptäcka cancer med en kamera.

Tack vare räkögon.

– Vi kombinerar bönsyrseräkans miljoner år av evolution med våra relativt få år av arbete med tekniken, säger professor Justin Marshall vid Queenslands universitet.

Bönsyrseräkan är bara mellan 10-30 centimeter lång men dess inverkan på framtidens cancervård kan bli enorm.

Räkornas färgseende är det mest avancerade som forskarna känner till. De har minst tio olika typer av ljuskänsliga celler, var och en känslig för ett speciellt våglängdsområde, enligt Nationalencyklopedin.

Artens extremt avancerade ögon som gör att de faktiskt kan se cancersjukvävnad, skriver Queenslands universitet på sin hemsida.

Nu har de lyckats skapa en kamera med hjälp av räkögonen som kan upptäcka cancer, något DN först skrev om.

– Kameran vi har tagit fram i samarbete med amerikanska och brittiska forskare filmar och kan ge omedelbar återkoppling vid cancerupptäckt och övervaka aktiviteten i utsatta nervceller, säger professor Justin Marshall vid universitetet.

– Den omvandlar osynlig information till färger som vårt visuella system är bekvämt med.

Bönsyrseräkan kan se cancer tack vare att den ser polariserat ljus och cancervävnad reflekterar det annorlunda jämfört med frisk vävnad. Tekniken används delvis redan i dag men forskarnas nya framsteg minskar behovet av operationer och biopsier, enligt Justin Marshall.

Och rent teoretiskt skulle de i framtiden kunna utveckla tekniken till en mobil-app så att människor kan undersöka sig själva, enligt professorn.

ARTIKELN HANDLAR OM