Frias för misstänkt mord med elpistol

I dag föll domen mot den 73-åriga änkan

1 av 2
NYHETER

Hon stod åtalad för att ha mördat sin hjärtsjuke man med flera elpistoler för 18 år sedan.

I tingsrätten blev hon friad och i dag kom domen från hovrätten:

Åtalet ogillas.

Hovrätten grundar domen på en sammantagen bedömning där obduktionen väger tungt. Det är inte klarlagt att det rör sig om ett mord.

I domen konstateras att änkan är den den enda person som kan berätta vad som hände och hon har över tid lämnat olika och delvis motstridiga versioner.

I ett pressmeddelande heter det:

"Den medicinska utredningen utvisar inte att mannen avlidit som en följd av yttre våld och inte heller att elpistol använts mot honom. Det är inte heller möjligt att dra slutsatsen att det var mötet med kvinnan som ledde till mannens plötsliga hjärtdöd. "

Vidare säger hovrätten i pressmeddelandet:

"Även om det finns visst stöd i förhörsuppgifter som lämnats angående att kvinnan ska ha använt elpistol så har dessa uppgifter varierat och någon elpistol har inte heller påträffats. I likhet med tingsrätten konstaterar hovrätten att det rör sig om en händelse som utspelade sig för mer än 18 år sedan och att risken för att vittnenas minnesbilder har påverkats under tiden som gått är betydande."

Hovrätten anser att det inte finns tillräckliga omständigheter som ensamma eller tillsammans styrker att änkan har agerat som åklagaren påstått. Eller att mannen avlidit som följd av mötet med henne på stigen nära bostaden.

När han hittades död nära sitt hem utanför Strömstad i september 1995 skrevs ärendet av som ett naturligt dödsfall, en hjärtinfarkt.

Men så småningom började detaljer komma fram som tydde på något annat.

Några år efteråt ringde mannens hustru, som han låg i skilsmässa med, till redaktionen för radioprogrammet Karlavagnen. Hon berättade att hon blivit attackerad av mannen. Han skulle ha varit beväpnad med elpistol, ett vapen hon tagit ifrån honom och sedan själv använt mot mannen i självförsvar.

En förundersökning inleddes men polisen kom då ingen vart.

Fallet togs upp på nytt sedan en anhörig gått till polisen med hemligt inspelade samtal. Där hördes hon bekräfta att hon i praktiken orsakat mannens död.

Uddevalla tingsrätt kom också fram till att kvinnan genom "lindrigt våld" orsakat hans död.

Men tingsrätten ansåg däremot att det inte var visat att hon verkligen haft uppsåt att döda honom. Det våld hon sade sig ha utövat bedömdes "emellertid relativt lindrigt och inte av det slaget att det typiskt sett visar på en avsikt att döda."

Men två av nämndemännen hade en annan uppfattning. De menade att det inte fanns någon tvivel om att änkans avsikt var att ta livet av mannen och att hon därför skulle dömas för mord.

Även i hovrätten var en nämndeman skiljaktig.

ARTIKELN HANDLAR OM