Skolans ägare tog ut miljonvinst

Medan eleverna saknade böcker och mat

NYHETER

Ägarna av Kristinaskolan i Täby, Foped AB, gick med vinst och stoppade undan tiotals miljoner kronor.

Samtidigt saknades det mat, böcker och behöriga lärare.

– Noah fick ingenting på skolan, säger föräldern Petra Lundell till lokaltidningen Mitti.

Dåliga erfarenheter från ditt barns skola? Hör av dig!

För tre år sedan konstaterade Skolinspektionen att Kristinaskolan led brist på det mesta. I en 17-sidor lång rapport konstaterade myndigheten att lärare var obehöriga, läromedlen låg under standardnivån, det var oklart vem som var rektor och till och med vilka elever som gick på skolan, skriver Mitti.

Fick ta med egen mat

Noah Lundell var vid den tiden en av eleverna. Eftersom han har en funktionsnedsättning behöver han extra stöd i undervisningen. Trots att han utlovats extralärare fick han ingen. Och i stället för att tillhandahålla riktiga undervisningshjälpmedel tvingades lärarna att tillverka egna av flörtkulor och piprensare.

– Om jag haft något att jämföra med hade han aldrig fått gå kvar så länge som han gjorde. Där Noah går i dag har de datorer, utbildad personal och alla möjliga tekniska hjälpmedel, säger Petra Lundell till Mitti.

Eftersom sonen är allergiker uppmanade skolan henne att skicka med honom mat till hans luncher eftersom skolan skulle spara. Skrivpappret som användes i undervisningen fick föräldrarna skicka med sina barn.

Gått med miljonvinst

För två år sedan gjordes en ny inspektion av Skolinspektionen. I den efterföljande rapporten framkom det att bristerna till stor del hade åtgärdats. Men anmälningarna mot skolan fortsätter att komma in och så sent som i våras åtgärdades ”allvarliga brister”. Foped AB som fram till i våras ägde Kristinaskolan, eller Specialpedagogiskt forum som bolaget heter, har gått med miljonvinst under ägarskapet. Bolaget har en ensam aktieägare Ove Åstrand, 76. Hans hustru Berit Åstrand, 74, har suttit i skolans styrelse och även varit rektor.
Sedan 2006 har en femtedel av omsättningen, totalt 31 miljoner kronor, gått till aktieutdelningar och koncernbidrag.

”Helt otroligt”

När bolaget såldes i mars i år fanns det 24 miljoner kronor i kassan, genom en aktieutdelning har den ensamma aktieägaren Ove Åstrand lyft 8 miljoner därifrån, skriver Mitti.

Tidningen skriver att intäkterna kommer från kommunal skolpeng, som är högre för elever med behov av särskilt stöd. För fyra år sedan omsatte bolaget totalt 20,7 miljoner kronor som kommit genom utbetalningar av skolpeng. Året därpå, 2011 gjordes en aktieutdelning på 10,4 miljoner kronor.

Ekonomen Peter Malmqvist säger till Mitti att det är ”helt otroligt att det går att samla på sig så mycket pengar genom att driva en enda skola”.

– Skolbolaget har haft en lönsamhet som är vida överlägsen de bästa börsbolagen. För mig är det ofattbart att det går att uppnå denna överlönsamhet på skattebetalarnas bekostnad, säger Peter Malmqvist till Mitti.

ARTIKELN HANDLAR OM