Forskarlarm: Antalet vilda djur halverat på 40 år

Sveriges negativa miljöpåverkan allt större enligt ny rapport

NYHETER

Glöm ditt goda miljösamvete.

Sverige är numera ett av de länder som sliter allra hårdast på planeten.

– Vi lever långt över våra tillgångar och det har vi gjort under lång tid, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på svenska Världsnaturfonden.

Enligt rapporten "The living planet report 2014" från Världsnaturfonden, WWF, har antalet vilda djur halverats på 40 år.

Värst är det för de arter som lever i sötvatten, där har populationerna minskat med hisnande 76 procent sedan 1970.

Faktum är att minskningen är så dramatisk att forskarna nu talar om en massdöd, den sjätte sedan livet uppstod på planeten.

– Det ser inte bättre ut, och det är första gången som det är vi människor som är orsaken, säger Håkan Wirtén.

Enligt rapporten från WWF har vår belastning på jordens naturresurser ökat markant de senaste åren.

Sverige klättrar

På listan över länder med störst ekologiskt fotavtryck har Sverige på två år avancerat från plats 13 till plats tio - långt ovanför de flesta andra europeiska länder.

– Förklaringen är att vi har klarat oss rätt bra ekonomiskt under lågkonjunkturen. Vi har kunnat köra på med vår konsumtion och importerar stora mängder varor från Kina, där en mycket stor del av energin kommer från fossila bränslen.

För det är just ökade koldioxidutsläpp som står för den största delen av Sveriges ökade avtryck.

Våra inhemska utsläpp har minskat stadigt sedan mitten av 1970-talet i takt med att den svenska tillverkningsindustrin avvecklats.

Men räknar man in utsläppen som sker vid tillverkningen av de produkter vi importerar har våra utsläpp mer än fördubblats sedan 1970-talet.

Biffen - en miljöbov

En annan bidragande orsak är vår stadigt ökande köttkonsumtion. Sverige äter nu cirka 85 kilo kött om året, enligt Jordbruksverket.

– På vägen från växtriket till människans mat i form av kött försvinner cirka 90 procent av energin. Till det kommer en rad andra komplicerande aspekter, bland annat metangasutsläpp och avskogning för att ge plats åt betesmark.

För mänskligheten som helhet har avtrycket växt avsevärt de senaste decennierna. Det skulle det behövas ett och halvt jordklot för att klara vår nuvarande konsumtionstakt utan att fiskbestånden.

Men om alla levde som vi gör i Sverige skulle det krävas 3,7 jordklot.

FAKTA

Länderna som sliter mest på planeten

Kuwait

Qatar

Förenade arabemiraten

Danmark

Belgien

Trinidad och Tobago

USA

Bahrain

Sverige