Värdefull å i Skåne förorenad av vin

NYHETER

Kolonisterna fick sluta vattna sina odlingar med vatten från Tommarpsån på Österlen. Åvattnet hade färgats mörkt och doftade – vin.

Vinrester och avloppsvatten från Nordic Sea Winery i Simrishamn har under en tid runnit ut via en bäck till ån. Nu utreder åklagare eventuellt miljöbrott.

Utsläppet orsakades av en trasig spillvattenledning som orsakade ett stopp. Vin och spillvatten från fabriken rann ut, uppger företagets vd Klas Thomsen för Ystads Allehanda.

Tommarpsån klassas som nationellt värdefull. Den är viktig för bland annat havsöring och den sällsynta tjockskaliga målarmusslan. Hur stor skada som åsamkats är ännu inte utrett.

Nordic Sea Winery står för över tio procent av Systembolagets vinförsäljning. Druvorna plockas runt om i världen, får jäsa på olika vinerier för att sedan skeppas till Simrishamn där de förädlas och tappas på flaska eller box.

TT