Kommer det märkas att det är färre kvinnor nu?

NYHETER

Riksdagens andel kvinnliga ledamöter blir färre den kommande mandatperioden.

Antalet går från 45 procent till 43,6 procent.

Aftonbladet tog reda på om högdjuren vid riksmötets öppnande tror att det kommer att märkas politiskt.

Se politikernas svar i bildspelet.

ARTIKELN HANDLAR OM