Japanska forskare prisas för LED-lampa

1 av 5
NYHETER

En ljusrevolution som dessutom sparar på Jordens resurser får  årets Nobelpris i fysik.

Tre japaner belönas för uppfinningen av LED, den blå lysdioden.

- Nu äreräddas EU-kommissionen, som stoppade den vanliga glödlampan, säger Staffan Yngve, professor emeritus i teoretisk fysik.

De tre japanska forskarna Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura får årets Nobelpris i fysik med följande motivering:

"Årets pristagare belönas för att ha uppfunnit en ny energisnål och miljövänlig ljuskälla – den blå lysdioden (LED). I Alfred Nobels anda går priset till en uppfinning av största nytta för mänskligheten: tack vare den blå lysdioden kan vitt ljus skapas på ett nytt sätt. Med de nya LED-lamporna har vi fått hållbarare och effektivare alternativ till äldre ljuskällor."

Vitt ljus på nytt sätt

Kungliga Vetenskapsakademin konstaterar att röda och gröna dioder funnits länge, men när de tre forskarna i början av 1990-talet fick ut starka blå strålar från halvledare så innebar det en revolution för belysningstekniken. Med röda, gröna och blå dioder kunde vitt ljus börja skapas på ett nytt sätt.

- Den vanliga glödlampan lyste upp hela 1900-talet; LED-lampan kommer att lysa upp 2000-talet, skriver Kungliga Vetenskapsakademin i motiveringen.

Enligt Staffan Yngve, professor emeritus i teoretisk fysik, har priset för LED-lampor dessutom blivit mycket lägre på bara några år:

- I februari 2011 kostade en 60-watts LED-lampa 720 kronor. Nu kostar den omkring 50 kronor, säger Staffan Yngve.

”Miljövänlig teknik”

Han konstaterar att när EU-kommissionen stoppade den vanliga glödlampan - som slocknade 2012 - så blev det sämre innan det blev bättre:

- Effekten blev att folk köpte konstiga lampor som tog lång tid innan de tändes och innehöll kvicksilver. Men nu äreräddas EU-kommissionen, för det här kommer att leda till en boost för LED-lampan. Tekniken är miljövänlig, den ger ett bra vitt ljus och priset är på väg ner. Det betyder att vi nu har en värdig ersättare för glödlampan, säger Yngve.

Enligt Kungliga Vetenskapsakademin sparar LED-lampans långa livslängd och låga energiförbrukning på jordens resurser.  I dag går en fjärdedel av världens elförbrukning till belysning. Materialåtgången minskar också - en LED-lampa  lyser i 100 000 timmar, mot bara 1 000 timmar för en glödlampa.

Fotnot: LED betyder "light emitting diode".

FAKTA

Så fungerar LED-lampan

En lysdiod, LED, består av ett antal skikt av halvledarmaterial. I lysdioden omvandlas elektricitet

direkt till ljuspartiklar, fotoner, vilket ger en vinst i effektivitet jämfört med andra ljuskällor där det

mesta av elströmmen går åt till värme, och bara en liten del omvandlas till ljus. I en glödlampa, och

även i halogenlampan, används elströmmen till att hetta upp en metalltråd och få den att glöda. I

lysrörslampan (tidigare kallades den lågenergilampa, men i och med LED-lamporna har den benämningen

förlorat sin mening) skapas en gasurladdning som ger både värme och ljus.

De nya LED-lamporna kräver alltså mindre energi för att ge ifrån sig ljus än de gamla ljuskällorna.

Dessutom utvecklas de hela tiden – de blir allt effektivare med allt högre ljusflöde (mätt i lumen) per

tillförd effekt (mätt i watt). Det senaste rekordet är drygt 300 lumen per watt, jämfört med 16 i vanliga

glödlampor och uppåt 70 i lysrörslamporna. Eftersom ungefär en fjärdedel av världens elförbrukning

går till belysning bidrar LED-lampornas höga energieffektivitet till att spara på jordens resurser.

Källa: Nobelprize.org

Fakta om Nobelpristagarna i fysik 2014

Namn: Isamu Akasaki, japansk medborgare.

Ålder: 85 år

Karriär: Fil.dr 1964 vid Nagoya University, Japan. Professor vid Meijo University, Nagoya och Distinguished Professor vid Nagoya University, Japan.

Kuriosa: Innehar den japanska regeringens orden Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon.

Namn: Hiroshi Amano, japansk medborgare.

Ålder: 54 år

Karriär: Fil.dr 1989 vid Nagoya University, Japan. Professor vid Nagoya University, Japan.

Kuriosa: Filmen "Hiroshi Amanos hemlighet" handlar om en annan Hiroshi Amano.

Namn: Shuji Nakamura, amerikansk medborgare.

Ålder: 60 år

Karriär: Fil.dr 1994 vid University of Tokushima, Japan. Professor vid University of California, Santa Barbara, USA.

Kuriosa: Har kallats "Slav-Nakamura", för att han länge arbetade kvar i Japan med låg lön.

ARTIKELN HANDLAR OM