Så bra koll har vi på verkligheten

NYHETER

Valdeltagande och livslängd har vi bra koll på.

Värre är det då med tonårsgraviditeter och andelen arbetslösa.

Det är två av flera områden där svenskar helt missbedömer det faktiska antalet.

Gör en gissning: Hur många tonårsflickor i åldern 15–19 år är också mammor? Sannolikt är du inte i närheten av facit. När företaget Ipsos Mori ställde frågan till 500 svenskar var genomsnittsgissningen 8 av 100 personer. Rätt svar är 0,7 procent.

De tillfrågade var också snett ute inom en hel andra ämnen:

Hur många procent av befolkningen har invandrarbakgrund? 23 procent, lyder den genomsnittliga gissningen. Rätt svar: 16 procent.

Av 100 personer, hur många är muslimer? 17, tror vi. Rätt svar: 5.

Rädsla för det okända

Siffrorna är inte förvånande enligt Ola Rosling, verksamhetschef vid Gapminder som sysslar med bland annat omvärldskunskap.

– Stora känslomässiga ämnen som dryftas mycket i medier överskattas. Sedan finns det en rädsla för det okända, säger han.

Trots allt kunde situationen vara betydligt värre. Sverige var faktiskt i topp av undersökningens 14 länder när frågorna vägs ihop. I USA gissar man i snitt 24 procent när det gäller tonårsfödslar fast den faktiska siffran är 3 procent.

Fransmän överskattar också antalet muslimer: 31 procent mot faktiska 8.

Litet urval

Ola Rosling vill dock höja ett varningens finger för undersökningens tillförlitlighet.

– Det är ett mindre urval och det kan vara så att det inte är tillräckligt representativt, och att svenskarna därför hamnar så högt.

Klart är dock att det kan finnas konsekvenser med en skev verklighetsbild. Men för en gångs skull ska man inte skylla på massmediernas rapportering, menar Ola Rosling:

– Journalister är offer för läsarna – som vill läsa om vissa ämnen. När arbetslösheten går upp rapporteras det, däremot är det inte lika intressant när den går ned. Det här är ett misslyckande i folkbildningen och ansvaret ligger hos undervisningsväsendet.

TT