Björn Söder i grupp som föreslår uppförandekod

1 av 2
Björn Söder (SD).
NYHETER

En arbetsgrupp har jobbat fram ett förslag till uppförandekod för riksdagsledamöter.

Med i gruppen är Björn Söder (SD), som bland annat poserat med en SS-veteran och jämfört homosexualitet med tidelag och pedofili.

– Arbetsgruppen hoppas uppförandekoden kommer att underlätta i etiska överväganden, säger gruppens ordförande Susanne Eberstein (S).

I samband med att Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna, valdes till riksdagens andre vice talman i september kritiserades det av många. Att han leende poserat med en SS-veteran på bild togs upp, liksom att han jämfört homosexualitet med pedofili och tidelag, kallat Pride för ”sjukt jippo” och argumenterat mot att religionsfrihet ska vara överordnad kristendomen.

Ska underlätta etiska överväganden

Sedan i fjol har Björn Söder ingått i en arbetsgrupp, med representanter från alla partier, som nu lämnat över ett förslag om att införa en uppförandekod för riksdagsledamöter. Nu har förslaget lämnats till riksdagen i form av en slutrapport.

”En uppförandekod medvetandegör de principer och regelverk som gäller för ledamotsuppdraget och vilka avväganden en ledamot regelbundet ställs inför. Den kan också bidra till att diskussioner om hur reglerna ska tolkas hålls högt på ledamöternas och partigruppernas agendor”, skriver gruppen, ledd av Susanne Eberstein (S) i rapporten.

– En uppförandekod ger både väljare och valda överblick över vilka regler som gäller. Koden ger vägledning och underlättar för ledamöterna att göra rätt, säger hon i ett pressmeddelande.

– Tillsammans bildar dessa delar en uppförandekod som arbetsgruppen hoppas kommer att underlätta de etiska överväganden en ledamot kan ställas inför, fortsätter hon.

”Olika syn i olika partier

Bakgrunden är att Europarådets organ mot korruption, Greco, efterfrågat en svensk uppförandekod. Den handlar främst om jäv, ekonomiska intressen, mutor och gåvor.

Mia Sydow Mölleby (V) har ingått i arbetsgruppen:

– Vi har inte diskuterat annat än det som handlar om det man gör utifrån riksdagens uppdrag. Dåligt omdöme i övrigt har vi inte diskuterat, och det är ju olika syn på det inom olika partier. Det finns många saker som sverigedemokrater gjort som jag tycker är alldeles förfärligt, men det här är en principiell översyn.

Aftonbladet söker Björn Söder.

FAKTA

Så här har Björn Söder uppfört sig:

1. Poserade med SS-veteran

1998 poserade han glatt på bild bredvid leende SS-veteranen Franz Schönhuber, som vid flera tillfällen bjudits in av Sverigedemokraterna och bland annat talat på SD:s valupptaktsmöte 1991.

Schönhuber har dekorerats med järnkorset för sina insatser för nazismen.

2. Jämförde homosexualitet med pedofili och tidelag

"Vad är det som säger att den s k normaliseringen slutar med att bi- homo- och transpersoner skall normaliseras? Varför inte personer som begår tidelag (sex med djur) eller pedofili? Dessa sexuella avarter är inte normala och kommer aldrig att vara normala", skrev han på sin blogg 2007.

3. Kallade Pride "sjukligt jippo"

2003 skrev Söder på sin blogg om Pridefestivalen där "perversa och onaturliga läggningar lyfts fram" och etablissemanget försvarar dessa "sjukliga jippon".

4. Argumenterar mot religionsfrihet

2007 skrev Söder på sin blogg: "Tyvärr verkar många i Sverige idag tro att religionsfriheten är det mest grundläggande i samhället och att denna rättighet står över alla lagar och förordningar. Så är det inte (även om man skulle kunna tro det ibland). Och så skall det givetvis inte heller vara. Kristendomen skall ha en särställning i vårt samhälle".

5. Ifrågasatte Loreens svenskhet

På Facebook beklagade Söder sig över att Loreen vunnit melodifestivalen och att Sverige skulle behöva betala för nästa års evenemang. Någon kommenterade "Glad att Sverige vann".

Söders svar: "Sverige?".

ARTIKELN HANDLAR OM