FP hotar med misstroendeförklaring

NYHETER

FP-ledaren Jan Björklund kritiserar regeringens hantering av en eventuell nedläggning av Bromma flygplats.

Han hotar med en misstroendeförklaring, om regeringen inte backar.

Den 18 december utsåg regeringen den tidigare näringsministern Anders Sundström (S) till särskild förhandlingsperson för att utreda framtiden för Bromma flygplats. Samma dag som en majoritet i riksdagen sade nej till att en sådan person skulle utses.

Oacceptabelt

– Riksdagen kan inte stillatigande acceptera att regeringen så medvetet och uppenbart bryter mot ett fattat riksdagsbeslut som är mycket tydligt formulerat, säger Jan Björklund till TT.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom ett så kallat tillkännagivande till regeringen, där det sägs att "någon förhandlingsperson rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas".

Björklund har nu skrivit en interpellation till statsminister Stefan Löfven där han frågar när regeringen tänker återkalla beslutet. Han utgår från att regeringen backar, men gör den inte det, hotar han med misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd, bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP).

– Om regeringen inte hörsammar riksdagens beslut utesluter jag inte att man går så långt att riksdagen får pröva förtroendet för Mehmet Kaplan, säger Björklund.

Viktig MP-fråga

Miljöpartiet vill att Bromma flygplats ska läggas ned och att det i stället ska byggas bostäder på marken. Kommunalråd och näringslivsrepresentanter ute i landet är oroliga för att en nedläggning av Bromma kommer att försvåra för dem att ta sig till och från Stockholm, eftersom mycket inrikesflyg trafikerar Bromma. Därför ingår det också i Sundströms uppdrag att se över hur Arlanda behöver byggas ut. Ett förslag ska vara klart 2016.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM