Terrorforskare: ”Inte förvånad om det sker en attack här”

1 av 46
NYHETER

Våldsbejakande islamister hyllar massavrättningen i Paris. 

Nu varnar forskaren Peder Hyllengren att vissa av dem kan utgöra en fara i Sverige.

– Jag skulle inte bli förvånad om vi ser en attack här hemma, säger han.

Är du på plats? Har du bilder? Kontakta Aftonbladet!

Europa är på helspänn efter ondagens brutala terrorattack i Paris och det nya gisslandrama som utspelar sig på fredagen.

Enligt Säpo ligger attackerna inom ramen för den hotbild som även finns i Sverige.

På en femgradig skala har säkerhetspolisen bedömt hotnivån i Sverige till en trea.

Omkring 200 personer beräknas de senaste åren ha rest till kriget i Syrien. En majoritet av dem dem tros ha stridit med extrema grupper som IS och Al Nusra.

”Måste fångas upp”

Nye rikspolischefen Dan Eliasson säger att vissa av dem kan utgöra ett potentiellt hot.

– Det är extremt viktigt att fånga upp de som kommer tillbaka så att vi har så stor insyn som möjligt i deras miljöer. Jag har stort förtroende till Säpos arbete i det avseendet.

Eliasson ställer sig delvis bakom förslaget om en kriminalisering av att som svensk delta i väpnade konflikter utomlands.

– Jag tycker att det finns situationer då det bör kriminaliseras, men exakt avvägningarna vill jag nog vänta med att ta ställning till, säger han.

– Frågan är inte svartvit, vad ska gälla den som deltar i ett frihetskrig mot exempelvis en diktator?

Dåligt rustade

Forskaren på försvarshögskolan Peder Hyllengren anser att Sverige står dåligt rustat att möta terrorattacker liknande den i Paris. Han pekar ut den stora gruppen jihadister som återvänder till Sverige som en tydlig riskgrupp.

– Vi ligger långt efter vad gäller det förebyggande arbetet på lokal nivå i svenska kommuner. Det finns varken kunskap eller beredskap eller strukturer för att bemöta den här problematiken, de som rekryterar har fått härja fritt, säger han.

– Vi ligger även efter lagstiftningsmässigt. Det har inte väckts åtal mot någon Syrienkrigare i Sverige. Den enda svensk som det har väckts åtal mot är en person som greps i London av brittisk polis. Det är en förändring på gång men borde ha skett långt tidigare.

Hyllengren hävdar att han inte skulle bli förvånad om det sker ett attentat i Sverige.

– Jag tror att säkerhetspolisen har bra koll på personerna men samtidigt börjar volymerna bli så stora att det blir en prioriteringsfråga vilka man ska hålla koll på. Så att någon slinker igenom nätet är en tidsfråga.

”Explosivt”

Hyllengren beskriver situationen som explosiv cocktail när individer kommer hem radikaliserade och med stridsvana, sänkt våldströskel och psykiska trauman.

Våldsbejakande islamister runt om i världen har sedan i onsdags firat skjutningarna i Paris. Även på svenska Facebook-konton har hyllningar förekommit. De dödade har bland annat kallats för råttor och deras död har pekats ut som varnande exempel.

Samtidigt fortsätter talespersoner från vanliga muslimska församlingar och organisationer att gång på gång ta avstånd från våldet och poängtera att det inom islam inte finns något försvar för handlingarna. På sociala medier har många använt sig av hashtaggen #notinmyname för att visa att attackerna inte har något med religionen att göra.

ARTIKELN HANDLAR OM