"Motorsågslag" knepig för brandmän

En motorsåg
NYHETER

Sedan årsskiftet krävs ett särskilt "körkort" för att få jobba med motorsåg.

Målet är att minska olyckorna inom skogsbruket. Men de nya bestämmelserna har ställt till det för Räddningstjänsten, där motorsågar ofta är en viktig del av utrustningen, rapporterar Länstidningen i Östersund.

– Det här en byråkratisk fadäs. Motorsågarna är en viktig del i vår utrustning, men nu har jag plockat ur dem ur fordonen, säger Jörgen Nyqvist, räddningsledare på brandstationen i Krokom.

Nyqvist berättar att räddningspersonalen på utryckningar ofta sågar genom tak och väggar för att komma åt branden.

Nu väntar flera stationer på möjligheten att låta medarbetarna få gå en ny utbildning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regi. Men fram till dess är det användningsförbud (om det inte gäller insatser vid akut livsfara).

– Är det så att den används utan körkort så beläggs vi med en sanktionsavgift, säger Jörgen Eriksson vid räddningstjänsten i Jämtlands län, till tidningen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM