Talkshowernas syfte: Stötta utvalda politiker

29 talkshows köptes för Sidapengar för att sändas i georgisk tv,
NYHETER

I fjol fick ett produktionsbolag i Georgien i uppdrag att producera 29 talkshower, för motsvarande 420 000 kronor från Sida.

Syfte: Att stötta valkampanjerna för politiker som handplockats av amerikanska organisationer.

– Det hjälpte mig jättemycket, säger Eka, som valdes in i parlamentet i regionen där en oljeledning just ska utvidgas.

Sida har sedan 2007 låtit 95 miljoner kronor av svenskt bistånd gå till tre amerikanska organisationer, NDI, EP och EPF i Georgien.

Organisationerna har nära kopplingar till oljeindustrin, och samarbetar med lokala organisationer som de i flera fall själva har startat och i vars styrelser de själva är representerade.

De 29 talkshower som i fjol köptes för Sidapengar för att sändas i georgisk tv, är knutna till ett annat stort NDI-projekt som även det finansieras av Sida: programmet Framtida ledare, dit kandidater från de största politiska partierna handplockas av NDI i samarbete med amerikanska ambassaden.

– Det hjälpte verkligen mig jättemycket. Jag fick lära mig att ge intervjuer, sköta media, driva PR-kampanjer, säger en av deltagarna.

Coachas under valkampanjerna

Kandidaterna erbjuds finansiella bidrag och får knyta kontakter med amerikanska experter, politiker och näringslivstoppar, och coachas sedan under sina valkampanjer.

En av kandidaterna är Eka, ett fingerat namn. 

Sommaren 2012 rekryteras Eka tillsammans med ett tjugotal andra politiker till NDI:s ledarskapsprogram. Eka är högt uppsatt inom ett av de största partierna i regionen Samtsche-Dzjavachetien och har samtidigt ett förtroendeuppdrag i regionens administrativa huvudstad.

Som en potentiell framtida ledare får Eka hjälp av NDI:s valstrateger i att öva sig på att kommunicera med media och tala inför publik. Eka får knyta kontakt med amerikanska ambassadören och amerikanska biståndsorganet USAID:s biståndshandläggare.

Under våren 2013 betalar den amerikanska ambassaden för valkampanjens möteslokaler. Enligt NDI:s redovisning rör det sig om ett 80-tal möten.

29 talkshower med Sidapengar

En av NDI:s anställda rapporterar från ett av dessa möten att väljarna uttrycker missnöje över att stadens avloppsanläggning inte fungerar: ”då lovade [Eka] att införa det i budgeten och söker nu bidrag till att genomföra det”.

Deltagare i ledarskapsprogrammet kan nämligen få ekonomiskt bidrag till att ”finansiera sina samhällsprojekt”. NDI kan på så vis erbjuda extra bidrag till den kandidat de själva valt ut och Eka kan i sin tur erbjuda sina väljare ett konkret vallöfte: att med biståndsmedel bygga en ny avloppsanläggning. Förutsatt att hon vinner valet.

För att nå ut till en bredare publik beställer NDI under 2014 de 29 talkshower med hjälp av Sidapengar, som ska lyfta Eka och de övriga deltagarna i ledarskapsprogrammet.

Samtsche Javacheti Media Center får i uppdrag att producera. Mediacentret har förutom finansiering från USAID även fått stöd av oljebolaget British Petroleum.

”Hjälpte mig jättemycket”

Programmen visas på produktionsbolagets samarbetskanaler. Enligt redovisningen är det samtliga fem tv-kanaler i regionen. Fyra kanaler får upp till 70 procent av sin budget betald av USAID. Programmen beskrivs av NDI:s medarbetare som presentationer av personer ”som skulle bli fantastiska folkvalda”.

2014, klargör NDI:s rapport från i höstas, har sammanlagt sex deltagare i ledarskapsprogrammet vunnit mandat i lokalvalen, fem av dem hamnar i majoritetsställning. Eka blir en av dem.

Till Aftonbladet säger Eka:

– Jag var med i Navarros (NDI:s lokala chef, reds anm) projekt, och det hjälpte verkligen mig jättemycket. Jag fick lära mig att ge intervjuer, sköta media, driva pr-kampanjer. Efter att ha gått igenom utbildningen ringde NDI upp mig och sa att de hade ett medieprojekt som jag också fick vara med på.

– I det projektet fick jag träffa väljarna i tv-sändning. De berättade om sina problem och vad de skulle vilja att jag gjorde för nya infrastruktursatsningar. Och NDI kopplade ihop mig med en fond där jag kunde söka pengar för att realisera lokalbefolkningens önskemål.

Gigantisk oljeledning

I Samtsche-Dzjavachetien, där Eka tagit plats i det regionala parlamentet, ligger Georgiens viktigaste naturreservat och källan till landets berömda mineralvatten Borjomi. Härigenom går även den gigantiska oljeledningen Baku-Tbilisi-Ceyhan.

Sedan 2005 då British Petroleum byggde den genom naturreservatet, har protester kommit från lokalbefolkning, miljöorganisationer och lokalpolitiker som menar att risken för oljeläckage i det seismiska området hotar dricksvattnet, och att den bryter mot Georgiens miljölagstiftning. Situationen har stundtals varit så ansträngd att amerikansk militär tvingats patrullera ledningen.

Strax efter Ekas seger i regionalvalet påbörjas fas två av bygget, en utvidgning av oljeledningen.

I sin senaste rapport från i höstas beskriver NDI ledarskapsprogrammet som en succé och avslutar: ”nästa ledarskapsprogram är inplanerat till 2015 som en förberedelse inför 2016 års parlamentsval”.

Vad tycker Eka om bygget av olje och gas-ledningen?

– Du vet väl att det inte är vår ledning. Den är utländsk, så att säga. Därför har den inget med oss att göra, säger hon.

NDI Final Report

NDI coachade utvalda politiker

Den amerikanska organisationen NDI använde Sidapengar för att coacha utvalda kvinnliga politiker och hjälpte dem i deras kampanjer.

ARTIKELN HANDLAR OM