Sverige och Finland fördjupar försvarssamarbete

1 av 3 | Foto: Magnus Sandberg
– Jag brukar säga att vi just nu är ute på dejt, sedan får vi se om det leder till ett lyckligt äktenskap i förlängningen, säger Finlands försvarsminister Carl Haglund efter nya försvarssamarbetet mellan länderna.
NYHETER

Nu fördjupar Sverige och Finland sitt försvarssamarbete.

Det blir fler gemensamma övningar och ökat informationsutbyte mellan länderna.

– Det är inte frågan om att vi vill använda det här i en konflikt, vi vill bevara freden, säger Peter Hultqvist, försvarsminister (S).

Samsynen mellan länderna har poängterats många gånger, när det kommer till försvarsfrågan. Men i dag presenterade Peter Hultqvist och hans finske kollega Carl Haglund en ytterligare fördjupning.

– Jag brukar säga att vi just nu är ute på dejt, sedan får vi se om det leder till ett lyckligt äktenskap i förlängningen, säger Haglund.

Gemensam träning i luft och vatten

Den svenske försvarsministern var noga med att poängtera att det hela handlar om ett samarbete, inte en allians. Framförallt går det ut på ökad möjlighet att genomföra militärövningar tillsammans och att utbyta information om rörelser i luften samt mellan försvarsstaberna.

– Ett exempel som är bra är crossborderträning på flygsidan på Nordkalotten, där svenskt, finskt och norskt flygvapen övar ungefär 40 gånger per år. Man kan öva på ett helt annat sätt än man kan göra som eget flygvapen, säger Hultqvist.

– Det här är en signal till omvärlden som höjer tröskeln och ger oss en kompetens och en förmåga som vi inte har annars. Vi jobbar också med gemensam stridstrupp på den marina sidan, och kan också där se positiva effekter. Men alla resurser där vi jobbar ihop är delbara och bygger på alliansfriheten i grunden.

Handlar om att visa omvärlden

Enligt Peter Hultqvist är en stor del i samarbetet att visa omvärlden att försvarskompetensen finns i de båda länderna.

– Om någon till äventyrs skulle få för sig att använda militära maktmedel mot vårt land så ska det finnas en kalkylering också om att det har ett pris. Och att man på det sättet kanske kan komma i den situationen att man avstår, säger han.

Försvarsministern menar också att det därmed främst handlar om att bevara freden i Norden.

– Det här är inte frågan om att vi vill använda det här i en konflikt, vi vill bevara freden, säger Hultqvist.

FAKTA

om samarbetet

• Ett utbyte av luftlägesbild. Ger länderna bättre överblick över militär och civil verksamhet i luften och förbättra förutsättningarna att upptäcka och reagera på incidenter samt öka förvarningstider.

• Säkert system för ökad dialog mellan såväl Sveriges och Finlands ministerier och försvarsmakter.

• Planering för att utnyttja varandras flygbaser som alternativbas vid dåligt väder ökar flygsäkerheten.

Källa: Försvarsdepartementet

ARTIKELN HANDLAR OM