Blev botad efter 20 år med kronisk sjukdom

1 av 4 | Foto: JONAS BILBERG
Han är en av de första i Sverige som botats med de nya medicinerna.
NYHETER

Kent Pehrzon, 67, är en av de första i Sverige som botats med de nya medicinerna mot den kroniska leversjukdomen hepatit C.

– Det kändes helt underbart. Jag satte mig ned och storgrät när jag fick veta att jag var virusfri, säger han.

Men medicinerna är så dyra att 90 procent av de sjuka blir utan. Professor Hans Rosling kritiserar beslutet.

Fotografen Kent Pehrzons levervärden var onormalt höga och en läkare trodde att han söp, vilket var osant. Två år senare - i början av 90-talet - diagnosticerades han med den kroniska leversjukdomen hepatit C. I över 20 år levde han med sjukdomen.

Kent vet inte hur han blev smittad. Han var inte sprutnarkoman. Att dela sprutor är den vanligaste smittvägen. Att ha hepatit C var stigmatiserande.

– Om jag satt i fikarummet och sa att jag hade hepatit så lade sig stämningen. Det blev tyst.

Han slutade snart att prata om sin sjukdom. En tandläkare vägrade dra ut en tand på honom av rädsla för att bli smittad.

”Mådde skit”

Kent genomgick tre långa behandlingar med interferon med sprutor var tredje dag, utan resultat. Han "mådde skit" och blev deprimerad av medicinerna. Själva sjukdomen kände han inte av.

– Men den mentala oron alltid funnits där, eftersom man vet att levern ständigt blir sämre. Och oron över att det inte skulle komma fram mediciner innan inflammationen gått så långt att man fått cancer.

Levern befann sig i nästsista stadiet av sjukdomen - stadium tre. Nästa var skrumplever, levercirros.

– Mot slutet började mina levervärden stiga ordentligt. Det var långt gånget, det var det.

Fick testa nya mediciner

Därför var Kent en av dem som blev erbjuden de nya botande medicinerna som kom förra året, Olysio och Sovaldi. Det är direktverkande antivirala läkemedel i tablettform

– Jag svarade väldigt bra på behandlingen. Efter fyra veckor ska virusmängden förhoppningsvis försvunnit och i mitt fall hade den det.

Efter tolv veckors medicinering var Kent frisk.

– Det kändes helt underbart. I julas efter tremånaders kontrollen stod det på pränt att jag var virusfri. För första gången kom känslorna på riktigt. Då satte jag mig ned och storgrät. Det var först då jag kunde ta till mig att jag faktiskt är frisk nu.

Dyr behandling

De nya medicinerna ingav de drabbade hopp. Men de är mycket dyra. En behandling kostar runt 600 000 kronor.

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutade i höstas därför att endast subventionera medicinerna för de sjukaste (stadium tre och fyra). Det är runt tio procent av de drabbade. Det rör sig om tre nya läkemedel: Olysio, Sovaldi och Daklinza.

Alla landsting beslutade sig nyligen för samma policy.

– Vi håller oss just nu strikt till TLV:s beslut. Det är de svårast sjuka som omfattas i detta första skede. Det är viktigt att det blir likadant i hela landet, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges kommuner och landsting.

”Bryter mot lagen”

Hans Rosling, professor i internationell hälsa, är kritisk till beslutet. Han är själv botad från hepatit C med de nya medicinerna, som han dock bekostade själv i Japan förra året innan de släpptes i Sverige.

– Det här är första gången i Sveriges historia som människor som är infekterade av ett potentiellt livshotande smittämne inte får en botande behandling. Sjukvården bryter mot smittskyddslagen, säger Hans Rosling.

Enligt lagen ska den som bär på en allmänfarlig sjukdom erbjudas den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för smittspridning.

– Företagens prissättning tvingar fram den här prioriteringen, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV.

Flera nya läkemedel är dock på väg ut i år. Hon tror att priserna kommer att pressas.

– Vi tror att om priserna går ner så kan fler patienter få tillgång till behandlingarna.

FAKTA

VET MER/Kronisk hepatit C:

• Inflammation i levern som orsakas av ett blodburet virus.

• Sprids genom blod. Vanligast genom att man delar drog och orena sprutor.

• Cirka 40 000 drabbade i Sverige och 170 miljoner i världen.

• Sjukdomen delas in i akut och kronisk. Den akuta kan gå över av sig själv.

• Kronisk hepatit C utvecklas långsamt och utan symptom. Levern blir med tiden allvarligt skadad med ärrbildningar, vilket kan ge skrumplever och levercancer. Orsakar 30 procent av levertransplantationerna.

• Klassas som allmänfarlig enligt Smittskyddslagen

• Den nya generationens läkemedel mot hepatit C är direktverkande antivirala läkemedel i tablettform med kortare behandlingstider (vanligen 8-12 veckor) och färre biverkningar och botar 90 procent. Man ger en kombination av två preparat.

Källor: www.1177.se; Läkartidningen 51-52/2014.

ARTIKELN HANDLAR OM